Ukážka zhotovenia rekonštrukcie IV. triedy - vrstvenie kompozitu pomocou štetca

Zhotovenie rekonštrukcie IV. triedy z kompozitu Essentia pomocou modelovacej tekutiny a štetca.

Zdroje

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2018 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.