Cerec Basic Clinical

cerec_basic_clinical.png

Pozor zmena termínu! Celodenné praktické školenie pre zubných lekárov, ktorí začínajú pracovať so systémom Cerec alebo uvažujú o jeho zakúpení. 

Pôvodný termín školenia 11. 6. 2018 sa presúva na 25. 6. 2018.  Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumnie.

 

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,

Pozývame Vás na odborný praktický kurz

Cerec Basic Clinical

Prednášateľ: MUDr. Jozef Kunkela

Obsah kurzu:

  • Pracovný postup so systémom CEREC od A po Z na živom pacientovi
    • Správna preparácia - parametre preparácie pre rôzne druhy náhrad (korunka, inlay, fazeta), skenovanie v ústach pacienta, vyhodnotenie virtuálnych modelov, registrácia medzičeľustných vzťahov, návrh rekonštrukcie v softvéri Cerec 4.4 - použitie nástrojov na dizajnovanie, nastavenie parametrov, výber farby, frézovanie, dokončenie a individualizácia frézovaných rekonštrukcií, príprava na cementovanie, cementovanie Cerec rekonštrukcií
  • Bloky na frézovanie, materiály na glazúrovanie, leštenie, upevòovacie cementy, ostatné pomôcky
  • Ako začleniť CEREC do bežnej praxe
    • Pracovný protokol, organizácia pracovnej doby, ekonomické aspekty

Miesto konania: KUNKELA Akademy, Rùžová 41, Jindřichův Hradec, ČR

Účastnícky poplatok: 250,- €

V prípade záujmu o účasť prosíme zaplatiť účastnícky poplatok 250,- € na č.ú. 2623026935/1100, IBAN SK83 1100 0000 0026 2302 6935, ako VS prosíme uviesť Vaše IČO, špecifický symbol 1903.

Organizačné pokyny:

Dopravu a ubytovanie si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne. Doporučujeme ubytovanie priamo v areáli školiaceho centra v hoteli Florian Palace*****

(rezerváciu zabezpeèí organizátor alebo môžete kontaktovať KUNKELA Akademy)

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
19.3.2018 09:00 - 17:00     Zobrazit mapu

Jindřichov Hradec, ČR, POZOR ZRUŠENÉ !

probehnuté
250 €
25.6.2018 09:00 - 17:00     Zobrazit mapu

Jindřichov Hradec, ČR

probehnuté
250 €

Súborové prílohy

Školitel

Dr. Josef Kunkela

kunkela_foto.png
  • Certifikovaný Cerec školiteľ
  • Beta tester

Kontakt na organizátora

0904 273 739 - p. Michal Jaroš


Email: office@eudent.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.