Estetické kompozitné rekonštrukcie

kompozit_thumb.png

Praktický kurz pre zubných lekárov.

Kurz bude vedený s dôrazom na praktickú stránku, s minimálnym množstvom teórie a dostatkom času pre zodpovedanie otázok a príkladov praktických riešení.

 • Fyzikálne vlastnosti fotokompozitných materiálov +/-
 • Inhibičná vrstva
 • Väzba kompozitu na kompozit pri priamych a nepriamych postupoch
 • Možnosti priamej rekonštrukcie defektov chrupu kompozitom
 • Možnosti nepriamej rekonštrukcie defektov chrupu (porovnanie výhod koruniek a inlay)
 • Výhody a nevýhody priamych a nepriamych postupov (čas, kontrakcia, možnosti polymerizácie)              
 • Možnosti výstuže kompozitných rekonštrukcií sklennými vláknami - stručne
 • Anatómia a estetické zásady
 • Príprava silikónového kľúča
 • Priame postupy (typy matríc v distálnom a frontálnom úseku - bod kontaktu, spôsoby vrstvenia)
 • Charakterizácie výplní - spôsoby farbenia fisúr, vytvorenie praskliny, bielych škvŕn
 • Návody, ako vdýchnuť výplni život
 • Frontálny kompozit - praktický postup (v praktickej časti bude použitý kompozit Gaenial)
 • Distálny kompozit - praktický postup (v praktickej časti bude použitý kompozit Geanial)

Školenie vedie: MUDr.Rudolf Novotný

Cena: 150,- € (V účastníckom poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, školné, a občerstvenie.

V prípade záujmu o účasť prosíme uhradiť účastnícky poplatok na č. ú. IBAN SK83 1100 0000 0026 2302 6935. Ako variabilný symbol uveďte 18102018.

Každý účastník školenia si donesie vlastné modelovacie nástroje na kompozitné materiály.

Maximálny počet účastníkov: 10

V prípade Vášho záujmu prosíme potvrdiť Vašu účasť telefonicky na tel. čísle 0903 250 261 alebo 055/625 72 72

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Firma EuDent

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
18.10.2018 09:00 - 17:00     Zobrazit mapu

hotel Lux, Banská Bystrica

probehnuté
150 €

Súborové prílohy

Školitel

Dr. Rudolf Novotný

novotny.jpg

súkromná prax Košice - Dentapex, s. r. o. (www.dentapex.sk)

Kontakt na organizátora

037 / 741 78 32 - EuDent Nitra
0905 255 743 - Mgr. Ondrej Svoreň


Email: eudentnitra@gmail.com

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.