Fazety z voľnej ruky

vaneers.png

Poldňové teoreticko-praktické školenie pre zubných lekárov v Rimavskej Sobote.

Firmy EuDent a VOCO Vás pozývajú na školenie
 
Kedy: 20. 2. 2019 (streda) so začiatkom o 13:00 hod 
Kde:
Školiace stredisko, Cukrovarská 23, Rimavská Sobota
Prednášajúci:
MDDr. Filip Langer
 
Program:
 
Fazety z voľnej ruky
 • História kompozitov a budúcnosť keramických náhrad zhotovených v ambulancii
 • Opravy faziet a defektov na sklovine
 • Klinické prípady
 • Teoretická časť krok za krokom
 • Praktická čast na modeloch
 • Diskusia

Revolúcia v postendodontickej rekonštrukcii - svetová novinka

 • Prehľad doteraz používaných čapových nadstavieb
 • Neinvazívne suché vlákna GT
 • Indikácie kedy čap a kedy vlákno
 • Možnosti fixácie - vyhnite sa chybám
 • Pracovné postupy, krok za krokom
 • Praktická časť každého účastníka
 • Diskusia

Skloionomerné cementy, tak ako ich nepoznáte

 • Prečo každý potrebuje skloionomerný cement
 • História, prehľad, rozdelenie
 • Indikácie, kedy chemicky, kedy svetlom tuhnúci - výhody a vlastnosti každého z nich
 • Možnosť vyskúšať si každý typ cementu

Nové trendy v odtlačkových systémoch

V prípade záujmu sa môžete prihlasovať:

 • Mgr. Martin Kyjovský 0903 606 127
 • Jakub Kyjovský 0903 636 406
 • EuDent Košice 055/625 7272

Účastnícky poplatok: 50,00 €

V účastníckom poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, školné a občerstvenie.

Max. počet účastníkov je 15.

Súborové prílohy

Školitel

MDDr. Filip Langer

dr_langer.png

Liptovský Hrádok

Kontakt na organizátora

0903 606 127 - Mgr. Martin Kyjovský
0903 636 406 - Jakub Kyjovský
055 / 625 7272 - EuDent Košice


Email: kosice@eudent.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.