Ceramill Sintron

Revolučné chrómkobaltové bloky pre frézu Ceramill Motion 2.

Firma EuDent ako exkluzívny dodávateľ výrobkov AmannGirrbach pre SR vám predstavuje REVOLUČNÚ NOVINKU vo výrobe chróm-kobaltovej konštrukcie CAD/CAM postupom. Konštrukcia sa po vyfrézovaní z CAD/CAM bloku obsahujúcom kovový prášok sintrovaním v piecke Ceramill Argotherm premení na štandardnú kovovú konštrukciu.

VÝHODY oproti frézovaciemu centru:

  • kratší čas výroby (cca. 6-8 hodín)
  • nižšia cena (cca 7,00 EUR / 1 člen)
  • vyššia flexibilita

Ďalšie výhody:

  • frézu Motion je možné používať aj s ďalšími otvoreným systémami ako napr. 3Shape, Dental Wings a pod.
  • frézu Ceramill Motion 2 je možné využiť na frézovanie prác zo širokého portfólia materiálov ako keramika, líthiumdisilikát, zirkónoxid, živica, vosk
  • intuitívny softvér so širokými možnosťami dizajnovania rekonštrukcii vrátane virtuálneho artikulátora 
  • rýchla návratnosť investície

 Postup v skratke:

sintron_1.jpg sintron_2.jpg sintron_3.jpg sintron_4.jpg
1. Skenovanie modelu.
Je možné použiť skener Ceramill Map alebo
aj iný skener.
 
2. Dizajn virtuálneho modelu v softvéri Ceramill Mind alebo v inom otvorenom softvéri, ktorý umožňuje export dát vo formáte STL.  3. Frézovanie z blokov Ceramill Sintron vo fréze Motion 1 alebo Motion 2  4. Vyfrézovaná konštrukcia sa umiestni do špeciálnej formy Ceramill Argovent  
sintron_5.jpg sintron_6.jpg sintron_9.jpg sintron_8.jpg
5. Vloženie do špeciálnej pece s argónovou atmosférou Ceramill Argotherm  6. Opieskovanie konštrukcie a príprava pre fazetovanie keramikou.  7. Fazetovanie štandardným kovokeramickým materiálom napr. VITA VMK Master alebo VITA VM 13.  8. Hotová konštrukcia po vyleštení a kontrole oklúzie v artikulátore 
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.