D-Light Pro

Nová polymerizačná LED lampa s duálnou vlnovou dĺžkou od GC.

D-Light-Pro_Staender-klein_ 

D-Light Pro od GC je vysoko výkonná polymerizačná LED lampa s duálnou vlnovou dĺžkou vyvinutá, aby rozšírila svoje možnosti: samozrejme účinnejšie vytvrdzovanie svetlom, ale aj mnoho ďalšieho. Pozrite sa, ako môže veľmi malý a ľahký prístroj otvoriť svoje oči k neviditeľnému ...

1. Vytvrdzovať
S 20 sekundovými cyklami pri výkone 1400 mW / cm2 a duálnou vlnovou dĺžkou zaručuje štandardný režim (HP – High Power) veľmi efektívnu polymerizáciu všetkých svetlom tuhnúcich dentálnych materiálov. Modrá LED dióda zaisťuje optimálnu aktiváciu gáforchinónu s vlnovou dĺžkou 460 – 465 nm, zatiaľ čo fialová LED dióda emitujúca v rozpätí 400 – 405 nm umožňuje efektívne vytvrdnutie iných iniciátorov, ako TPO alebo PPD.

2. Chrániť
Režim Nízkeho výkonu (LP – Low Power) je tiež v 20 sekundovom cykle s duálnou vlnovou dĺžkou, avšak so zníženým výkonom 700 mW / cm2. Tento vytvrdzovací program je ideálny, ak chcete obmedziť tvorbu tepla, napríklad v hlbokých kavitách, keď je preparácia v blízkosti pulpy.

3. Detekovať
Rovnako ako je jej ideálna funkcia vytvrdzovania, lampa D-Light Pro má tiež jedinečný režim Detekcie (DT – Detection mode), ktorý používa UV svetlo. Tento fialový režim s kontinuálnym svietením 60 sekúnd umožňuje rozpoznať to, čo nie je vždy viditeľné voľným okom:

  • Vizualizácia plaku
  • Vizualizácia infikovaného dentínu
  • Vizualizácia micro-leakage
  • Rozlišovanie fluorescenčných výplňových materiálov
  • Posúdenie bakteriálnej aktivity vo fisurách
  • Vizualizácia výplní a prebytočného cementu
  • Posúdenie hĺbky praskliny

Súvisiace informácie

odkazuje na:

Zdroje

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.