Filtek One

Nový vysokoestetický bulkfilový materiál.

Firma 3M prináša novú generáciu bulk-filového materiálu, Filtek One. Nadväzuje na obľúbený Filtek Bulk Fill - a dokonca ho výrazne vylepšuje. Nový materiál Filtek One ponúka lepší estetický výsledok vďaka novej technológii plniva Smart Contrast Ratio, ktorá garantuje účinnú hĺbku polymerizácie aj pri zvýšenej opacite - oproti staršej verzii alebo iným bulk-filom. Vysoká mechanická odolnosť a výborná leštitelnosť zaručená pokročilou 3M technológiou nanofilného plniva a dvom unikátnym monomérom - AFM a AUDMA, ktoré významne prispievajú k pozitívnym vlastnostiam hmoty. Rýchla a jednoduchá aplikácia - v jednom kroku. Klinicky overená hrúbka spracovania a vytvrdenia až 5 mm. Nie je nutné vrstvenie alebo drahé aplikačné príslušenstvo. Vynikajúca manipulácia a adaptácia v kavite vďaka
tixotropii - možnosť osvedčenej kompulovej aplikačnej forme. Dostupný v 5 VITA odtieňoch (A1,A2,A3,B1,C2).

filtek_one

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.