Bez stresu, bezpečne, rýchlo - renovácia zubov v postrannom úseku

chrzanowski_thumb.png

Pozor zmena termínu !!! Poldňové praktické školenie pre zubných lekárov.

Pozor zmena termínu ! Z organizačných dôvodov sa mení termín školenia z 15. 11. 2019 na 14. 11. 2019 (štvrtok). Čas konania (od 13,00 do 18,00) a miesto konania (hotel Lux) ostávajú nezmenené. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a ďakujeme za porozumenie.

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,
Firma EuDent v spolupráci s fy Dentsply Sirona si Vás dovoľuje pozvať na praktický workshop

Bez stresu, bezpečne, rýchlo - renovácia zubov v postrannom úseku

Školiteľ: MUDr. Piotr Chrzanowski, súkr. prax Bratislava

Termín a miesto konania: 14. 11. 2019 (štvrtok) o 13:00 - 18,00, Hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica

Program:

Teoretická časť (cca 3 hodiny)

  • diagnostika defektov I. a II. triedy
  • anatómia zubov v laterálnom úseku, modelovanie oklúznej plôšky prvých a druhých molárov
  • bod kontaktu, aproximálne steny zubov - matricové systémy (výber a nasadenie), výhody sekčných matricových systémov
  • aplikačné techniky vrstvenia (kompozit vs. bulk fill)
  • kavita I. triedy - rýchla rekonštrukcia s použitím flow kompozitu (stamp technique)
  • leštenie - s minimálnym spracovaním, s maximálnym efektom
  • zaujímavé kazuistiky

Praktická časť (cca 2 hodiny)

  • použitie sekčného matricového systému
  • anatomická rekonštrukcia kavity I. a II. triedy.

Účastnícky poplatok: 70 €
V prípade záujmu prosíme uhradiť na č. ú. IBAN SK83 1100 0000 0026 2302 6935 ako variabilný symbol prosíme uviesť 15112019.

 

Poznámka:
Vzhľadom na praktické zameranie kurzu je počet účastníkov limitovaný. Maximálny počet účastníkov je 15 osôb.

 

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
14.11.2019 13:00 - 18:00     Zobrazit mapu

Banská Bystrica, hotel Lux, Nám. Slobody 2

probehnuté
70 €

Súborové prílohy

Školitel

MUDr. Piotr Chrzanowski

chrzanowski.png

zubný lekár, Bratislava

Kontakt na organizátora

0905 255 743 - Mgr. Ondrej Svoreň


Email: eudentnitra@eudent.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.