Stomatologický kongres Kaskády 2019

kaskady_thumb.png

2-dňový stomatologický kongres pre zubných lekárov v obľúbenom hoteli Kaskády. Kapacita naplnená, ďalšie prihlasovanie už nie je možné.

Kapacita kongresu je naplnená, ďalšie prihlasovanie už nie je možné. Ďakujeme za Váš záujem.

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,

Slovenská ortodontická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a firmou EuDent si Vás dovoľujú pozvať na odborný stomatologický
kongres Kaskády 2019 s nasledovným programom:

Program 31. 5. 2019 (piatok)

8,00 - 9,00

Prezentácia účastníkov 1. deň

9,00 - 11,00

Dr. Javier Tapia Guadix - prednáška 1. časť

11,00 - 11,15

Prestávka

11,15 - 13,00

Dr. Javier Tapia Guadix - prednáška 2. časť

13,00 - 14,00

Obed

14,00 - 15,30

Dr. Giuseppe Cantatore - prednáška 1. časť

15,30 - 15,45

Prestávka

15,45 - 17,00

Dr. Giuseppe Cantatore - prednáška 2. časť

17,00 - 18,00

Diskusia, záver odborného programu

18,00 - 19,30

Voľný program (wellness, fitness, tenis, iné aktivity)

20,00

Spoločenský večer - večera, spoločenský program - hlavným hosťom večera bude speváčka Barbora Hazuchová s kapelou

Program 1. 6. 2019 (sobota):

8,00 - 8,30

Prezentácia účastníkov 2. deň

8,30 - 9,40

Dr. med. dent Marián Sabo - prednáška

9,40 - 9,45

Prestávka

9,45 - 11,00

MUDr. Peter Abelovský - prednáška 1. časť

11,00 - 11,15

Prestávka

11,15 - 13,00

MUDr. Peter Abelovský - prednáška 2. časť

13,00 - 14,00

Obed

14,00 - 17,00

MUDr. Petr Barták - prednáška

17,00 - 18,00

Diskusia, záver odborného programu

Obsah prednášky Dr. Javier Tapia Guadix

Estetické rekonštrukcie - emulácia prírody s použitím konceptu inteligentného vrstvenia

 • porozumenie interakcie svetla so zubnými štruktúrami a zvládnutie základnýchparametrov odtieňov - farba, sýtosť, jas
 • optické vlastnosti zubných štruktúr
 • textúra a translucencia ako modulátory jasu
 • opalescencia a fluorescencia: mýty a legendy
 • porozumenie procesom stárnutia zubných tkanív
 • fotografia ako nástroj analýzy odtieňa
 • penta-laminárna technika s cieľom optimalizovať klinické práce pre
  dosiahnutie nákladovo efektívnej liečby s pokrytím potrieb a očakávaní pacientov.
 • najnovšie trendy, výskumy, práce sledované špičkovými stomatológmi združenými v skupine Bio-emulation
 • 3D vizualizácie s použitím 3D okuliarov 

Obsah prednášky Dr. Giuseppe Cantatore

Možnosti prístupu do systému koreňových kanálikov a reendodontické ošetrenie

 • nasondovanie a sprístupnenie systému koreňových kanálikov
 • presné meranie pracovnej dĺžky pomocou apexlokátora
 • základné kroky potrebné pre bezpečnú preparáciu s rotačnými alebo reciprokačnými NiTi nástrojmi
 • reendodontické ošetrenie zložitých klinických prípadov (staré koreňové výplne a kovové čapy)

Obsah prednášky Dr. med. dent. Marián Sabo

Možnosti predprotetickej prípravy pomocou ČO miniskrutiek

 • Sklonený molár, extrudovaný zub do extrakčnej medzery, fraktúra korunky
  devitálneho zuba, retinovaný trvalý zub, toto všetko sú situácie s ktorými
  sa stomatológ stretáva v každodennej praxi. Čeľustný ortopéd mal v minulosti
  relatívne obmedzené možnosti, ak pacient odmietol komplexnú liečbu fixným
  aparátom. Pomocou miniskrutiek sa však v súčasnosti otvárajú nové možnosti
  predprotetickej prípravy. Čo je v silách čeľustného ortopéda, ako dlho to potrvá
  a koľko to bude stáť, to sú otázky, ktoré zaujímajú nielen pacienta ale predovšetkým zubného lekára.

Obsah prednášky MUDr. Peter Abelovský

Mojich 20 rokov privátnej stomatológie alebo dobrodružstvo plné prekvapení
„ ... pre mnohých je 20 rokov polovicou profesijného života, je to čas na hodnotenie
a priestor na pohľad do minulosti. Pokúsim sa zrekapitulovať, čo po odbornej
stránke mi naša privátna prax priniesla, na aké úskalia sme narazili, čo sa nám
v celom kontexte podarilo a čo bolo rozčarovaním ...“

Obsah prednášky: MUDr. Petr Barták

Od minimálne invazívneho ošetrenia po komplexné rekonštrukcie chrupu

Realizácia protetických rekonštrukcií býva náročná ako pre ošetrujúceho lekára, tak
aj pre pacienta. Ešte pred jej začiatkom by mal mať lekár aj pacient čo najpresnejšiu
predstavu o jej priebehu, výsledku a nákladoch.
Vo svojej prednáške sa autor na príkladoch z praxe pokúsi zdôrazniť najdôležitejšie
momenty pri realizácii protetického ošetrenia v rámci jednotlivých zubov aj celých
zubných oblúkov alebo ich veľkých častí.

V úvodnej časti bude kladený dôraz na vhodnosť minimálnej invazivity protetického
ošetrenia. Budú diskutované adhezívne náhrady zubov.

Ďalej budú prezentované základné úvahy pri:
- plánovaní protetického ošetrenia
- výbere vhodných materiálov
- výbere provizórií
- zvyšovaní zhryzu

Prezentácia se bude venovať tiež problematike mäkkých tkanív v rámci
komplexného ošetrenia, teda problematike augmentácie mäkkých tkanív,
gingiválnych recesov a chirurgického predlžovania koruniek.

 

Poznámka:

Prednášky zahraničných prednášateľov budú v anglickom jazyku pre účastníkov bude zabezpečený preklad.

Účastnícky poplatok:

220 € / 2 dni   
110 € / 1 deň

Kredity:

Vzdelávacej akcii s kódom 48/2019_SR bolo pridelených 8 kreditov na deň.

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu o účasť na podujatí prosíme zaplatiť príslušný účastnícky poplatok:
Číslo účtu: 174716666/0900
IBAN: SK7709000000000174716666
Variabilný symbol: Vaše IČO
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Pri platbe za obidva dni (piatok a sobota) uveďte špecifický symbol 05062019.
Pri platbe za piatok prosím uveďte špecifický symbol  31052019.
Pri platbe za sobotu prosím uveďte špecifický symbol 01062019.
Do správy pre prijímateľa prosíme napísať meno lekára.
Nakoľko kapacita prednáškovej sály je obmedzená, v prípade jej naplnenia sa berie do úvahy dátum úhrady účastníckeho poplatku. Úhrada je možná do 28. 5. 2019.

Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Odporúčame si rezervovať ubytovanie v hoteli Kaskády, na ktoré majú účastníci kongresu zľavu 15%. Tel.: 045/530 00 26, E-mail: rezervacie@hotelkaskady.sk, www.hotelkaskady.sk
V prípade naplnenia kapacity hotela Kaskády sú Vám k dispozícii ďalšie hotely v okolí:
Hotel Tenis: tel.: 045/ 53 22 372, e-mail: info@hoteltenis.sk, www.hoteltenis.sk
Hotel LUX: tel.: 048/ 41 44 141-5, e-mail: lux@hotellux.sk, www.hotellux.sk
Hotel Gala: tel.: 048/ 41 88 550-52, e-mail: hotelgala@hotelgala.sk, www.hotelgala.sk

Prihlášky a informácie:

Prihlášky s menom lekára a fakturačnou adresou posielajte na e-mailovú adresu

eudentnitra@gmail.com

husarovadental@gmail.com

alebo vyplňte priloženú návratku a pošlite poštou

Infolinka:
tel.: 037 / 741 78 32 - Eudent Nitra; 0905 255 743 - Mgr. Ondrej Svoreň

 

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
31.5.2019 09:00 - 18:00     Zobrazit mapu

Sliač - Sielnica, hotel Kaskády
Prihláška na obidva dni kongresu

probehnuté
220 €
31.5.2019 09:00 - 18:00     Zobrazit mapu

Sliač- Sielnica, hotel Kaskády
Prihláška len na 1. deň kongresu

probehnuté
110 €
1.6.2019 09:00 - 18:00     Zobrazit mapu

Sliač- Sielnica, hotel Kaskády
Prihláška len na 2. deň kongresu

probehnuté
110 €

Súborové prílohy

Kontakt na organizátora

037 / 741 78 32 - EuDent Nitra
0905 255 743 - Mgr. Ondrej Svoreň


Email: eudentnitra@gmail.com

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.