Moderná keramicko-kompozitná výplň

admira_fusion.png

Poldňové praktické školenie pre zubných lekárov.

Firmy EuDent a VOCO Vás pozývajú na praktické školenie

Kedy: 16. 5. 2019 (štvrtok) o 13:00 – 17,30 hod

Kde:  reštaurácia Amadeus, M. R. Štefánika 50, Trebišov

Prednášajúci: MDDr. Július Ročkár, zubná prax Vranov nad Topľou


Moderná keramická fotokompozitná výplň

 • Súčasné fotokompozitné materiály - zloženie, výhody nanočastíc a keramického plniva, spektrum využitia fotokompozitov,
 • vlastnosti fotokompozitov - C-faktor, polymerizačná kontrakcia a ich zvládnutie v praxi,
 • podmienky kvalitnej výplne - koferdam, matricový systém, správna preparácia a stratifikácia, finalizácia výplne,
 • súčasné adhezívne systémy a práca s nimi - self etch, total etch, selective etch,
 • tajomstvo neviditeľnej frontálne výplne - farebné vlastnosti materiálov a význam ich stratifikácie,
 • kvalitná, estetická a mechanicky odolná distálna výplň - stratifikácia, anatómia oklúzie,
 • možnosti opravy fotokompozitnej výplne.

Praktická časť:

 • Techniky stratifikácie vo frontálnom a distálnom úseku chrupu na modeloch.

Dokonalý odtlačok a zhotovenie provizórnych koruniek.

 • Odtláčacie techniky, správna preparácia pre kvalitný odtlačok a trvácnu protetickú prácu, vlastnosti materiálov,
 • príprava pred odtlačkom, význam retrakčného vlákna,
 • pracovný postup pri odtláčaní - súhra sestra - lekár,
 • kontrola odtlačku - ako má vyzerať správny odtlačok, hodnotenie chýb a ako sa im vyvarovať,
 • skladovanie, dezinfekcia a transport.
 • Zhotovenie provizórnej korunky, vlastnosti materiálov a ich vplyv na pracovný postup, význam provizórnych koruniek, pracovný postup zhotovenia provizórnych koruniek a mostíkov, cementovanie, definitívna úprava provizórnej korunky.

Praktická časť :

 • zhotovenie odtlačku a jeho kontrola,
 • pracovný postup zhotovenia provizórnych koruniek a mostíkov.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť:

 • EuDent Poprad (p. Júlia Holodňáková) - 052 / 788 51 02 
 • Štefan Kovalčík – 0903 910 418, Viliam Vala – 0949 253 137

 

Účastnícky poplatok: 50,00 (je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo faktúrou)

V účastníckom poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, školné a občerstvenie.

Max. počet účastníkov je 15.

Súborové prílohy

Školitel

MDDr. Július Ročkár

dr_rockar.png

súkormná prax Ročkár, s. r. o., Vranov nad Topľou

Kontakt na organizátora

052 / 788 51 02 - EuDent Poprad
0903 910 418 - Štefan Kovalčík
0949 253 137 - Viliam Vala


Email: holodnakova@eudent.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.