Perfekcionalizmus na dosah pomocou kompozitu ESSENTIA

Image3697.png

Poldňové praktické školenie pre zubných lekárov.

SKZL RK Banská Bystrica a  firmy EuDent a GC Vás pozývajú na praktický kurz

Perfekcionalizmus na dosah pomocou kompozitu ESSENTIA

PROTETIKA - Ako si vybrať optimálny fixačný cement? Ako a čím mám cementovať keramiku, disilikát, hybridy,..?

Prednášajúci: MUDr. Emilián Gramata

Termín konania: 24.04.2019 (streda) 13.00 – 17.00 hod.

Miesto konania: školiace stredisko, Cukrovarská 23, Rimavská Sobota

Program:

ESSENTIA reprezentuje minimalizmus, jednoduchý systém, ktorý umožňuje s ľahkosťou dosiahnuť fantastické výsledky Vašich prác s malým množstvom používaných odtieňov. Kompletný systém obsahuje len 7 odtieňov. 3 dentínové odtiene, ktoré kopírujú prirodzené starnutie zubov. 2 odtiene skloviny dodajú Vašim prácam dokonalý výsledok. Jeho estetika, chameleón efekt a jednoduchosť je až neuveriteľná. GC Essentia jednoducho zmení Váš doterajší pohľad na kompozity, uľahčí a urýchli Vám prácu a prinesie úsmev na tvár nielen Vám ale hlavne Vašim pacientom ...

SPRIEVODCA CEMENTOVANÍM - Ako si vybrať optimálny fixačný cement? Dnes máme pri navrhovaní a vyhotovovaní viac možností ako kedykoľvek predtým (náhrady z lítium disilikátu, keramiky, feldsparu, zirkónu, hybridnej keramiky,... a fixačné cementy adhezívne, samo-adhezívne, skloionomérne atď...) čo si mám správne vybrať? Pri cementovaní by mala zaznieť úplne prvá otázka, ktorú sa sami seba opýtate
– budem CEMENTOVAŤ alebo BONDOVAŤ?
Výber optimálneho fixačného cementu je zárukou krásneho úsmevu a dlhodobej spokojnosti pacienta.

Maximálny počet účastníkov:

15 osôb

Účastnícky poplatok:

60,- EUR člen SKZL
75,- EUR nečlen SKZL

(v účastníckom poplatku je zahrnuté školné, organizačné náklady a občerstvenie).

V prípade Vášho záujmu sa môžete prihlasovať:

RKZL BB p.Kálmánová tel: 0908 915 500, mail: rkzlbb@stonline.sk,
Pobočka EuDent Košice: 055 / 625 72 72,
Mgr. Martin Kyjovský 0903 / 606 127
Jakub Kyjovský 0903 / 636 406,
GC: Ing. Renáta Ihnátová 0903 / 653 373

Číslo vzdelávacej akcie : 54/2019_SR      
Počet pridelených kreditov Výborom pre vzdelávanie SKZL: 4 

Účastnícke poplatky: prosíme uhradiť na účet RKZL Banská Bystrica : 2669280453/0200, IBAN: SK23 0200 0000 0026 6928 0453,
Variabilný symbol: Vaše registračné číslo v SKZL,
Konštantný symbol: 0308, Špecifický symbol: 54

Platba musí byť uhradená do 19. 4. 2019 na účet, nie v hotovosti !!!

 

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
24.4.2019 13:00 - 17:00     Zobrazit mapu

školiace stredisko Dr. Šestáka, Cukrovarská 23

probehnuté
60 €

Súborové prílohy

Školitel

Dr. Emilián Gramata

gramata.png

zubný lekár v Košiciach
školiteľ a prednášateľ pre sklené vlákna a kompozity

Kontakt na organizátora

RKZL BB p.Kálmánová tel: 0908 915 500
Pobočka EuDent Košice: 055 / 625 72 72,
Mgr. Martin Kyjovský 0903 / 606 127
Jakub Kyjovský 0903 / 636 406,
GC: Ing. Renáta Ihnátová 0903 / 653 373


Email: rkzlbb@stonline.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.