Racionálny prístup k endodontickému ošetreniu

Image4570.jpg

Poldňové teoretické a praktické školenie pre zubných lekárov.

Termín v Piešťanoch je plne obsadený, prosím využite termín v Trenčíne.

 

Racionálny prístup k endodontickému ošetreniu

Školiteľ: MUDr. Martin Kapitán PhD., Česká republika

Termíny a miesta konania:

17. 9. 2019 (utorok) o 13:00 - 18:00, Piešťany, penzión Diana, Matúškova 21, www.diana.sk
18. 9. 2019 (streda) o 12:00 - 17:00, Trenčín, penzión Na letisku, www.penzionletisko.sk

Účastnícky poplatok: 80 € (poplatok zahŕňa organizačné náklady, školné, občerstvenie a sadu nástrojov na praktickú časť)

Program:

Teoretická časť:

 • Biologické a morfologické podklady, indikácie ošetrenia - Izolácia a príprava zuba, práca s kofferdamom, preendo dostavba
 • Prístup ku kanálikom a ich zabezpečenie, glide path
 • Strojové opracovanie koreňových kanálikov, sekvenčné vs. jednonástrojové systémy
 • Vyplachovací protokol, význam jednotlivých látok
 • Trojrozmerné zaplnenie koreňového systému, vertikálna kondenzácia, teplá gutaperča na nosiči
 • Postendodoncia, význam a možnosti
 • Zaujímavé kazuistiky, reendodoncia, oprava chýb

Praktická časť:

 • Opracovanie a zaplnenie koreňového kanálika
 • Každý účastník kurzu obdrží set koreňových nástrojov Maillefer od firmy Dentsply Sirona
 • Účastníci kurzu si so sebou môžu priniesť vysterilizované, extrahované zuby s vypreparovaným trepanačným otvorom, na ktorých môžu urobiť preparáciu a zaplnenie kanálikov.

O školiteľovi:

MUDr. Martin Kapitán, PhD.

 • 2002 – 2007 štúdium odboru Stomatologie na LF UK v Hradci Králové
 • 2010 – 2014 doktorské štúdium odboru Stomatologie na LF UK v Hradci Králové
 • 2013 – špecializačná atestácia v odbore Klinická stomatológia
 • Od roku 2007 lekár/asistent Stomatologickej kliniky LF UK a FN v Hradci Králové
 • Od roku 2012 vedúci Oddelenia záchovnej stomatológie a endodoncie
 • Autor článkov v recenzovaných odborných časopisoch
 • Vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Každý účastník kurzu obdrží set koreňových nástrojov Maillefer od firmy Dentsply Sirona v hodnote 80 €.

Poznámka:

Vzhľadom na praktické zameranie kurzu je počet účastníkov limitovaný. Maximálny počet účastníkov je 15 osôb.

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu o účasť prosíme uhradiť účastnícky poplatok na č. ú. v tvare IBAN: SK83 1100 0000 0026 2302 6935,
ako variabilný symbol prosíme uviesť dátum školenia.

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
17.9.2019 13:00 - 18:00     Zobrazit mapu

Piešťany, penzión Diana, Matúškova 21, plne obsadené

probehnuté
80 €
18.9.2019 12:00 - 17:00     Zobrazit mapu

penzión Na letisku (Sky Park Letisko Trenčín), Legionárska 150

probehnuté
80 €

Súborové prílohy

Školitel

MUDr. Martin Kapitán, PhD.

foto-Kapitan.jpg

Univerzita Hradec Králové, ČR

Kontakt na organizátora

0911 / 942 681 - Mgr. Juraj Jaroš


Email: jaros.juraj@eudent.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.