Racionálny prístup k endodontickému ošetreniu a nové trendy v endodoncii

Image4570.jpg

Pozor zrušené! Poldňové teoretické a praktické školenie pre zubných lekárov.

Školenia vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sú zrušené. Účastníkom, ktorí uhradili účastnícke poplatky, budú peniaze vrátené. O náhradných termínoch Vás budeme informovať. keď bude sitácia priaznivá. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za porozumenie.  

Racionálny prístup k endodontickému ošetreniu a nové trendy v endodoncii

Školiteľ: MUDr. Martin Kapitán PhD., Česká republika

Termíny a miesta konania:

11. 11. 2020 (streda) o 13:00 - 18:00, Dunajská Streda, Europa Center, Mierová 5523
12. 11. 2020 (štvrtok) o 12:00 - 17:00, Nové Zámky, hotel Grand, Pribinova 19

Účastnícky poplatok: 80 € (poplatok zahŕňa organizačné náklady, školné, občerstvenie a sadu nástrojov na praktickú časť)

Program:

Teoretická časť:

 • Biologické a morfologické podklady, indikácie ošetrenia - Izolácia a príprava zuba, význam kofferdamu, preendo dostavba
 • Prístup ku kanálikom a ich zabezpečenie, glide path
 • Strojové opracovanie koreňových kanálikov, sekvenčné vs. jednonástrojové systémy
 • Vyplachovací protokol, význam jednotlivých látok
 • Trojrozmerné zaplnenie koreňového systému, vertikálna kondenzácia,nosičová technika
 • Postendodoncia, význam a možnosti
 • Minimálne invazívna endodoncia 

Praktická časť:

 • Opracovanie a zaplnenie koreňového kanálika
 • Každý účastník kurzu obdrží set koreňových nástrojov Maillefer od firmy Dentsply Sirona
 • Účastníci kurzu si so sebou môžu priniesť vysterilizované, extrahované zuby s vypreparovaným trepanačným otvorom, na ktorých môžu urobiť preparáciu a zaplnenie kanálikov.

O školiteľovi:

MUDr. Martin Kapitán, PhD.

 • 2002 – 2007 štúdium stomatológie na LF UK v Hradci Králové
 • 2010 – 2014 doktorandské štúdium stomatológie na LF UK v Hradci Králové
 • 2013 – špecializačná atestácia v odbore Klinická stomatológia
 • Od roku 2007 lekár/asistent Stomatologickej kliniky LF UK a FN v Hradci Králové
 • Od roku 2012 vedúci Oddelenia záchovnej stomatológie a endodoncie
 • Autor článkov v recenzovaných odborných časopisoch
 • Vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Každý účastník kurzu obdrží set koreňových nástrojov Maillefer od firmy Dentsply Sirona v hodnote 80 €.

Poznámka:

Vzhľadom na praktické zameranie kurzu je počet účastníkov limitovaný. Maximálny počet účastníkov je 16 osôb.

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu o účasť prosíme uhradiť účastnícky poplatok na č. ú. v tvare IBAN: SK83 1100 0000 0026 2302 6935, ako variabilný symbol prosíme uviesť dátum školenia.

Termíny:

Dátum a miesto konania:Cena od:
11.11.2020 13:00 - 18:00     Zobrazit mapu

Pozor zrušené! Dunajská Streda, Europa Center, Mierová 5523

Nadcházujúce
80 €
12.11.2020 12:00 - 17:00     Zobrazit mapu

Pozor zrušené! Nové Zámky, hotel Grand, Pribinova 19

Nadcházujúce
80 €

Súborové prílohy

Školitel

MUDr. Martin Kapitán, PhD.

foto-Kapitan.jpg

Univerzita Hradec Králové, ČR

Kontakt na organizátora

 • 0911 / 942 681 - Mgr. Juraj Jaroš
 • 0905 / 277 189 - Mgr. Edita Pappová

Email: jaros.juraj@eudent.sk

Zdroje

  Podujatie
Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.