Ergonómia ako faktor úspechu a profitu

Celodenná prednáška pre zubných lekárov dňa 9. 11. 2018 v Žiline. Dopoludňajšia časť zameraná na ergonómiu práce pri ošetrení pacienta. Popoludňajšia časť sa venuje endodoncii. 

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,

Slovenská komora zubných lekárov regionálna komora Bratislava v spolupráci s firmami EuDent, s. r. o. a Dentsply Sirona si Vás dovoľujú pozvať na odbornú prednášku

 

Ergonómia ako faktor úspechu a profitu

&

Integrácia najmodernejších endodontických postupov do klinickej praxe

 

 

Termín: 9. 11. 2018 (piatok) začiatok o 9:00 hod.
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina, www.holidayinn-zilina.sk
Účastnícky poplatok:

90 € pre členov SKZL

130 € pre nečlenov SKZL

V cene poplatku je školné, organizačné náklady, občerstvenie a obed.

Kredity: RKZL Bratislava požiadala Vzdelávací výbor SKZL o pridelenie 7 kreditov.
Program:  
08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 – 10.30 Ergonómia ako faktor úspechu a profitu - prednáška 1. časť
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Ergonómia ako faktor úspechu a profitu - prednáška 2. časť
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 15.30 Integrácia najmodernejších endodontických postupov
do klinickej praxe - prednáška 1. časť
15.30 – 16.00 Prestávka
16.00 – 17.00 Integrácia najmodernejších endodontických postupov
do klinickej praxe - prednáška 2. časť
17.00 - 17.30 Otázky & diskusia, ukončenie
   
Poznámka: Prednáška bude v anglickom jazyku, pre účastníkov je zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

 

Ergonómia ako faktor úspechu a profitu

Prednáška objasňuje ako ergonómia práce s maximálnou integráciou funkcií súpravy do nožného ovládača umožní Vašim rukám venovať sa plne pacientovi a tým redefinuje Váš úspech ošetrenia. Ukážeme si ako plynulý workflow s uvoľnenými pohybmi a efektívna štvorručná stomatológia zvýši Váš pracovný výkon. Ozrejmíme si, že pokiaľ ide o efektivitu práce, pohodlie a hygienu zubné súpravy Dentsply Sirona nastavujú nový štandard stomatologického ošetrenia.
Počas prednášky bude na pódiu zubná súprava Dentsply Sirona, na ktorej si priamo ukážeme pohodlné poziciovanie pacienta, optimálne držanie tela počas práce a efektívnu pozíciu pre Vašu asistenciu.

Integrácia najmodernejších endodontických postupov do klinickej praxe

Ukážeme si, čo robiť a čo nerobiť pre dosiahnutie úspešného a vysoko kvalitného endodontického ošetrenia. Dôraz bude kladený na lepšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu endodontickú terapiu a efektívnu integráciu do každodennej praxe. Obsiahnuté budú nasledovné okruhy:

  • príprava kavity
  • sprístupnenie koreňového kanálika
  • mechanická preparácia koreňového kanálika
  • určenie cemento-dentínového rozhrania a pracovnej dĺžky
  • chemicko-fyzikálna príprava koreňového kanálika - výplach kanálika
  • obturácia koreňového kanálika

Po ukončení prednášky budete mať k dispozícii jednoduchý a ľahko implementovateľný postup pre nasledujúci deň vo Vašej praxi.

 

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu o účasť na podujatí prosíme zaplatiť príslušný účastnícky
poplatok na účet RKZL Bratislava:
IBAN: SK51 0900 0000 0050 5218 1520
Variabilný symbol: Vaše registračné číslo SKZL
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 09112018

Nakoľko kapacita prednáškovej sály je obmedzená, v prípade jej naplnenia sa berie do úvahy dátum úhrady účastníckeho poplatku. Úhrada je možná do 6. 11. 2018.

V prípade, že lekár má záujem účasť aj so svojou zubnou asistentkou, bude jej účtovaný účastnícky poplatok vo výške 45 €, ktorý sa bude platiť v hotovosti pri registrácii.

Prihlášky a informácie:

Prosíme vyplniť on-line prihlášku na stránke www.eudent.sk alebo sa nahlásiť
telefonicky prípadne e-mailom.

Tel.: 02 / 4341 3307 - RKZL BA, 0911 942 681 - Mgr. Juraj jaroš

E-mail: rkzlba@nextra.sk, jaros.juraj@eudent.sk

Súvisiace informácie

Súborové prílohy

Zdroje

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2018 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.