Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

EuDent, s.r.o.
súkromná spoločnosť

~ dodávateľská, projekčná a konzultačná činnosť v oblasti zubného lekárstva

Firma vznikla v roku 1991 ako jedna z prvých súkromných firiem pôsobiacich v oblasti stomatlógie.
Vďaka permanentnému úsiliu o získavanie zákazníka a dobrej kvalite služieb sa firma EuDent počas svojho pôsobenia rozrástla, z pôvodných troch provizórne zariadených pobočiek, na súčasných osem plne vybavených pobočiek a obchodných kancelárií. Svojou činnosťou rovnomerne pokrývame celé územie SR - každá pobočka je funkčne samostatnou jednotkou a súčasne, vďaka novému informačnému systému, súčasťou distribučno-servisnej siete EuDent. V celej firme EuDent pracuje viac ako 60 pracovníkov, ktorí sa pravidelne školia a vzdelávajú podľa svojho zaradenia vo firme (predaj, servis, ekonomika, legislatíva v oblasti distribúcie liečiv a zdravotných pomôcok a pod.).

30 ročná dodávateľská a realizačná prax

naše aktivity:

Našimi partnermi sú poprední svetoví výrobcovia dentálnych materiálov a prístrojov ako napr. DENTSPLY SIRONA, 3M, GC, KERR, COLTÉNE, KULZER, DURR DENTAL, AMANN GIRRBACH, VITA, BEGO, DENTSPLY MAILLEFER, VOCO, CARL MARTIN, KURARAY NORITAKE, EDENTA, HARTMANN-RICO, FORESTADENT (potreby pre ortodontov) a mnohí iní. Ďalej sú v našom sortimente zastúpené firmy CHIRANA INJECTA, EKOM (kompresory) a ECOLAB (dezinfekčné prípravky) ako aj tradiční českí výrobcovia SPOFA DENTAL a MEDIN. Priame väzby na výrobcov nám umožňujú zabezpečovať dodávky materiálov a prístrojov vo výhodných cenových reláciach, krátkom čase a optimálnej kvalite. V súčasnosti evidujeme v sklade vyše 50 000 položiek, z ktorých asi polovicu máme bežne na sklade. Vďaka veľkým skladovým zásobám a permanentnému štatistickému vyhodnocovaniu predaja, väčšinu našich objednávok štandardne vybavujeme do troch pracovných dní. U ťažších materiálov (napr. sadry a zatmelovacie hmoty) zabezpečujeme dovoz bezplatne priamo až k zákazníkovi. Rovnako bezplatne zabezpečujeme aj dovoz, inštaláciu a zaškolenie obsluhy u prístrojov.
Každoročne pripravujeme pre našich zákazníkov množstvo špeciálnych predajných akcii, ktoré ponúkajú nákup kvalitných materiálov za extra výhodnú cenu. Zľavy pri nákupoch poskytujeme aj našim stálym zákazníkom. Informácie o týchto akciách poskytujeme prostredníctvom našich obchodných zástupcov ako i prostredníctvom špeciálnych buletinov, ktoré rozposielame zubným lekárom a zubným technikom. Našu ponuku tovarov a služieb každoročne prezentujeme aj na špecializovaných výstavách a odborných podujatiach.
Servis zabezpečujeme zo stredísk v Bratislave, Trenčíne, Košiciach, Poprade, Nitre a Martine. Prijatím a školením nových servisných technikov, nákupom modernej meracej techniky a špeciálneho náradia, ale aj budovaním skladu náhradných dielov, sa nám darí skracovať priemernú dobu nástupu a priemernú dobu odstraňovania porúch. Naši servisní technici zabezpečujú aj dodávky a montáž väčších celkov (stomatologické ordinácie a zubné laboratóriá), ktoré vyžadujú aj zásahy do technických zariadení budov, resp. vybudovanie nových inštalácii.

Na trh prichádza množstvo nových materiálov a prístrojov, čo si priamo vyžaduje vysvetľujúce informácie, preto naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť edukačnej činnosti. V tomto kontexte permanentne organizujeme celoslovenské i regionálne semináre a školenia. Mnohé vzdelávacie akcie organizujeme v školiacich centrách u našich partnerských firiem v zahraničí, napr. vo firme GC v Belgicku.

Participujeme na vzniku a chode školiaceho strediska INFODENT, ktoré ročne organizuje cca 40 prevažne praktických školení pre zubných lekárov a zubných technikov. Práve praktická forma kurzov umožňuje poskytnúť komplexnú informáciu s dôrazom na dôležité detaily. Program školení sa zverejňuje polroka dopredu prostredníctvom webovej stránky www.infodent.sk, rozposielaného letáku, ako aj prostredníctvom odborných časopisov.

Pre potreby školení pripravujeme a vydávame vlastné školiace manuály napr. „Skloionomérne cementy“, „Zásuvné spoje“ alebo „Endodontické nástroje Protaper“.

Filozofiou našej spoločnosti od nášho vzniku je úsilie budovať s našimi obchodnými partnermi dlhodobé vzťahy založené na dôvere a korektnom prístupe. Sme si vedomí, že v podmienkach EU budeme môcť obstáť len s kvalitnými službami za primeranú cenu. To je možné dosiahnuť len neustálym investovaním do vzdelávania nášho tímu a racionalizáciou našich, a v konečnom dôsledku i vašich, nákladov.

fotogaléria: EuDent, s.r.o., Martin

 • budova EuDent, s.r.o

 • parkovanie pred budovou

 • aeál EuDent, s.r.o.

 • vchod novej budovy

 • príjem tovaru

 • výdaj tovaru

 • vestibul

 • laboratórium na školenie (1)

 • laboratórium na školenie (2)

 • showroom (1)

 • showroom (1)

 • sklad náhradných dielov

 • sklad zdravotníckych pomôcok

 • sklad prístrojov

 • paletový sklad

 • servisná dielňa