Objednávka tovaru na sklade do 14,00 je v rámci SR doručená nasledujúci pracovný deň.

Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

O spoločnosti

Firma EuDent vznikla v roku 1991 ako jedna z prvých súkromných firiem zameraných na dodávateľskú, projekčnú a konzultačnú činnosť v oblasti zubného lekárstva. Vďaka permanentnému úsiliu o získavanie zákazníka a dobrej kvalite služieb sa firma EuDent počas 30 rokov rozrástla z pôvodných troch provizórne zariadených pobočiek na súčasných 8 plne vybavených pobočiek a obchodných kancelárií, rovnomerne pokrývajúcich územie SR. Každá pobočka je funkčne samostatnou jednotkou a súčasne, vďaka novému informačnému systému, súčasťou distribučno-servisnej siete EuDent. V celej firme EuDent pracuje viac ako 60 pracovníkov, ktorí sa pravidelne školia a vzdelávajú podľa svojho zaradenia vo firme (predaj, servis, ekonomika, legislatíva v oblasti distribúcie liečiv a zdravotných pomôcok a pod.).

Centrála firmy a hlavný sklad

Skladové priestory

 

Obchodno-dodavateľská činnosť

Kladieme si za cieľ komplexne zabezpečovať potreby stomatologickej praxe a zubotechnických laboratórií – od drobného spotrebného materiálu až po najmodernejšie prístroje a technológie. Našimi partnermi sú poprední svetoví výrobcovia dentálnych materiálov a prístrojov ako napr. DENTSPLY SIRONA, 3M, GC, KERR, COLTÉNE, KULZER, DURR DENTAL, AMANN GIRRBACH, VITA, BEGO, DENTSPLY MAILLEFER, VOCO, CARL MARTIN, KURARAY NORITAKE, EDENTA, HARTMANN-RICO, FORESTADENT (potreby pre ortodontov) a mnohí iní. Ďalej sú v našom sortimente zastúpené firmy CHIRANA INJECTA, EKOM (kompresory) a ECOLAB (dezinfekčné prípravky) ako aj tradiční českí výrobcovia SPOFA DENTAL a MEDIN. Priame väzby na výrobcov nám umožňujú zabezpečovať dodávky materiálov a prístrojov vo výhodných cenových reláciach, krátkom čase a optimálnej kvalite. V súčasnosti evidujeme v sklade vyše 50 000 položiek z ktorých asi polovicu máme bežne na sklade. Vďaka veľkým skladovým zásobám a permanentnému štatistickému vyhodnocovaniu predaja, väčšinu našich objednávok štandardne vybavujeme do troch pracovných dní. U ťažších materiálov (napr. sadry a zatmelovacie hmoty) zabezpečujeme dovoz bezplatne priamo až k zákazníkovi. Rovnako bezplatne zabezpečujeme aj dovoz, inštaláciu a zaškolenie obsluhy u prístrojov.

Každoročne pripravujeme pre našich zákazníkov množstvo špeciálnych predajných akcii, ktoré ponúkajú nákup kvalitných materiálov za extra výhodnú cenu. Zľavy pri nákupoch poskytujeme aj našim stálym zákazníkom. Informácie o týchto akciách poskytujeme prostredníctvom našich obchodných zástupcov ako i prostredníctvom špeciálnych buletinov, ktoré rozposielame zubným lekárom a zubným technikom. Našu ponuku tovarov a služieb každoročne prezentujeme aj na špecializovaných výstavách a odborných podujatiach.

Servisná a konzultačná činnosť

Jednou z našich priorít je kvalitný a rýchly záručný a pozáručný servis. Zabezpečujeme ho zo servisných stredísk v Bratislave, Košiciach, Poprade, Nitre a Martine. Prijatím a vyškolením nových servisných technikov, zakúpením modernej meracej techniky a špeciálneho náradia ako i budovaním skladu náhradných dielov sa nám darí skracovať priemernú dobu nástupu a priemernú dobu odstraňovania porúch. Naši servisní technici zabezpečujú aj dodávky a montáž väčších celkov ako sú stomatologické ordinácie a zubné laboratóriá, ktoré vyžadujú zásahy do technických zariadení budov resp. vybudovanie nových inštalácii.

Vzdelávacia a publikačná činnosť

Pretože množstvo nových materiálov a prístrojov vyžaduje aj kvalitné informačné zázemie, okrem obchodných aktivít venuje firma EuDent veľkú pozornosť edukačnej činnosti. Permanentne organizujeme celoslovenské i regionálne semináre a školenia. Mnohé vzdelávacie akcie organizujeme v školiacich centrách u našich partnerských firiem v zahraničí napr. vo firme GC v Belgicku.

Firma EuDent participuje na vzniku a chode školiaceho strediska INFODENT, ktoré ročne organizuje cca 40 prevažne praktických školení pre zubných lekárov a zubných technikov. Práve praktická forma kurzov umožňuje poskytnúť komplexnú informáciu s dôrazom na dôležité detaily. Program školení sa zverejňuje na 1 polrok dopredu prostredníctvom webovej stránky www.infodent.sk, rozposielaného letáku ako aj prostredníctvom odborných časopisov.

Pre potreby školení pripravujeme a vydávame vlastné školiace manuály napr. „Skloionomérne cementy“, „Zásuvné spoje“ alebo „Endodontické nástroje Protaper“.

Filozofiou firmy EuDent je od roku 1991 budovať s našimi obchodnými partnermi dlhodobé vzťahy založené na dôvere a korektnom prístupe. Sme si vedomí, že v podmienkach EU budeme môcť obstáť len s kvalitnými službami za primeranú cenu, čo je možné dosiahnuť len neustálym investovaním do vzdelávania nášho tímu a racionalizáciou nákladov.