Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

História firmy

1991 – 1999
Firma EuDent bola založená v roku 1991 ako jedna z prvých firiem dodávajúcich stomatologický materiál a prístroje. Obdobie 90. rokov bolo obdobím budovania základných štruktúr spoločnosti, základného materiálového a personálneho zabezpečenia. Bolo vybudovaných 5 pobočiek firmy so samostatnými skladmi a personálom, ako aj nadviazaná spolupráca s ďalšími exkluzívnymi externými partnermi. Sortiment firmy bol zameraný predovšetkým na spotrebný materiál pre zubné ambulancie a zubné techniky. 

2000– 2010
V roku 2000 bola postavená prvá vlastná prevádzka s vlastným skladom, kancelárskymi priestormi a servisom. Od roku 2001 sa spoločnosť začala orientovať aj na prístrojové vybavenie ambulancií, akým sú stomatologické súpravy, panoramatické a 3D RTG, autoklávy, CEREC a ďalšie prístroje. Sortiment materiálov sa taktiež nepretržite rozširoval a rástol aj počet zamestnancov, dodávateľov a partnerov.

2010– 2020
V roku 2010 sa firma presťahovala do väčších priestorov. Okrem rozšírenia skladovej plochy, kancelárskych priestorov bolo zriadené aj samostatné servisné oddelenie. V roku 2018 boli priestory rozšírené o showroom a ďalšie priestory zamerané na vzdelávanie. Firma sa naďalej orientuje na komplexné zabezpečenie dodávok prístrojového a materiálového vybavenia zubných ambulancii a zubných techník. Zameriava sa na digitálne technológie, skvalitňovanie celého postupu od návrhu ambulancie až po jej odovzdanie.