Objednávka tovaru na sklade do 14,00 je v rámci SR doručená nasledujúci pracovný deň.

Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Všeobecné podmienky

Záručná doba

(spoločnosť sa riadi Obchodným zákonníkom)

Na väčšinu zakúpeného tovaru a prístrojov sa vzťahuje minimálna záruka 6 mesiacov, ak nie je uvedené inak vo faktúre, v návode na použitie alebo v Protokole o odovzdaní a funkčnej spôsobilosti zdravotníckej techniky.

Záručná doba je poskytovaná podľa individuálnych záručných podmienok výrobcu produktu a začína plynúť dňom zakúpenia tovaru uvedeného na faktúre.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený v spoločnosti EuDent, s.r.o..

Tovar reklamovaný v záručnej dobe sa zasiela na posúdenie k výrobcovi.

 • Prístroje zaslané na záručnú reklamáciu je nutné dodať s kompletným príslušenstvom, ak je možné v originálnom balení!
 • Prístroje/nástroje zaslané na reklamáciu/opravu musia byť čisté, ak je možné aj vysterilizované!
 • K tovaru / prístroju priložte buď list s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry) alebo vyplnený príslušný formulár : Reklamačný list Objednávka (opravy/kontroly/periodickej prehliadky/montáže), ktorý nájdete na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti EuDent, s.r.o..
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady.
 • Na všetky druhy batérií v prístrojoch sa vzťahuje max. 6 mesačná záruka!
 • Záruka sa nevzťahuje na manuálne poškodenie tovaru alebo na poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie.
 • Záruka zaniká aj v prípade neodborného zásahu do prístroja neautorizovanou osobou.
 • Dobu vybavenia reklamácie nie je možné presne stanoviť u jednotlivých produktov, keďže závisí od individuálnych podmienok každého výrobcu, dostupnosti náhradných dielov a mnohých ďalších faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom (bude informovaný o príčinách zdržania a ak je možné, bude mu poskytnutý záskakový prístroj).

Doručenie opraveného/vymeneného prístroja/materiálu:

 • Nový/opravený prístroj/tovar v rámci záruky bude zákazníkovi vrátený prostredníctvom obchodného zástupcu alebo poštou/DPD kuriérom na náklady spoločnosti.

I. Reklamácie spotrebného materiálu

1. Reklamácia materiálu:

- napr. odtlačkové hmoty, výplne, amalgámy, keramika....

Postup pri reklamácii:

 • Materiál je potrebné reklamovať ihneď po zistení problému buď na pobočke spoločnosti alebo u svojho obchodného zástupcu (reklamované balenie musí obsahovať väčšinu originálneho materiálu).
 • Ak je možné, reklamovaný materiál vráťte v originálnom balení, s priloženým sprievodným listom / Reklamačným listom s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry).
 • Pri reklamácii materiálu, ako napr. odtlačkovej hmoty, priložte k reklamácii aj vzorku problematického odtlačku, poprípade fotografiu nevydarenej práce, na posúdenie výrobcovi.
 • Záruka sa nevzťahuje na: 
  • problémy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo skladovaním materiálu v súlade s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu (napr.: nedostatočné uzatvorenie ochranného obalu/vrchnáčika, skladovanie pri príliš vysokej/nízkej teplote....).
 • O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením.
 • Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne materiál vymenený za nový, buď zo skladových zásob spoločnosti alebo po jeho obdržaní od výrobcu.
 • Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok výrobcu, skladových zásob a iných faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom.

 

2. Reklamácia nástrojov a spotrebného materiálu:

- napr. vrtáčiky, nástroje, ochranné pomôcky...

Postup pri reklamácii:

 • Pri reklamácii nástrojov a iných sterilizovateľných pomôcok je potrebné doručiť nástroje čisté (ak je možné vysterilizované v sterilizačnom zariadení), ak je možné v originálnom balení, s priloženým sprievodným listom / Reklamačným listom s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry).
 • Záruka sa nevzťahuje na:
  • manuálne poškodenie
  • poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie.
 • O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením.
 • Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne tovar vymenený za nový, buď zo skladových zásob spoločnosti alebo po jeho obdržaní od výrobcu.
 • Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok dodávateľa, skladových zásob a iných faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom.

II. Reklamácia prístrojov a zariadení

Na prístroje a zariadenia sa vzťahuje záruka 12 mesiacov a na batérie 6 mesiacov od dátumu zakúpenia / inštalácie, ak nie je uvedené inak vo faktúre, v návode na použitie alebo v Protokole o odovzdaní a funkčnej spôsobilosti zdravotníckej techniky.

1. Reklamácia menších prístrojov v záruke.

- napr.: Capmix, polymerizačné lampy (Elipar, BlackSilverlight, D-Light...), obturátory, endo-motory, Schick násadce...

Prístroj je potrebné reklamovať ihneď po zistení problému, buď na pobočke spoločnosti alebo u svojho obchodného zástupcu.

Postup pri reklamácii:

 • Prístroje reklamované v záručnej dobe je potrebné doručiť čisté, s kompletným príslušenstvom a ak je možné aj v originálnom balení s priloženým sprievodným listom / Reklamačným listom s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia prístroja (poprípade kópiou faktúry).
 • Prístroje reklamované v záručnej dobe sa zasielajú na posúdenie oprávnenosti reklamácie k výrobcovi.
 • Záruka sa nevzťahuje na:
  • manuálne poškodenie
  • poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie
  • poškodenie spôsobené zásahom do prístroja neautorizovanou osobou
  • svetlovody, ochranné filtre a iné príslušenstvo (spotrebný materiál)
 • O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením.
 • Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne prístroj vrátený buď opravený alebo nový, po jeho obdržaní od výrobcu.
 • Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok výrobcu a dostupnosti náhradných dielov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom (bude informovaný o príčinách zdržania a ak je možné, bude mu poskytnutý záskakový prístroj).

 

2. Reklamácia väčších prístrojov a zariadení v záruke.

- napr.: Sterilizátory (DAC, Aquarius, Siroclave B, Vacuklav, Memmert...), Melaclean, Vistascan, kreslá, RTG prístroje...

Problém s prístrojom je potrebné nahlásiť ihneď po zistení, buď u servisného technika, svojho obchodného zástupcu, alebo na pobočke spoločnosti.

Postup pri reklamácii:

 • Pri reklamácii väčších prístrojov je potrebné vopred kontaktovať obchodného zástupcu, servisného technika alebo reklamačné oddelenie spoločnosti, s ktorým sa dohodne ďalší postup pri vybavení reklamácie.
 • Reklamovaný prístroj sa stiahne na pobočku spoločnosti, kde bude následne opravený v záruke poprípade poslaný výrobcovi na záručnú opravu.
 • Reklamácie veľkých zariadení ako sú kreslá a RTG prístroje sa vybavujú individuálne po telefonickom / osobnom dohovore so servisným technikom / reklamačným oddelením.
 • Záruka sa nevzťahuje na:
  • manuálne poškodenie
  • poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie
  • poškodenie spôsobené zásahom do prístroja neautorizovanou osobou.
 • Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok výrobcu a dostupnosti náhradných dielov. Nemala by však presiahnuť obdobie 90 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom (bude informovaný o príčinách zdržania a ak je možné, bude mu poskytnutý záskakový prístroj).

 

III. Reklamácia opravy

Problém s prístrojom vráteným z opravy je potrebné nahlásiť ihneď po zistení, buď u servisného technika, svojho obchodného zástupcu, alebo na pobočke spoločnosti.

Postup pri reklamácii:

 • Na opravený prístroj sa vzťahuje 6 mesačná záručná doba: 3 mesiace na vykonanú prácu a 6 mesiacov na použité náhradné diely. (Viď. Servisné podmienky)
 • Záruka sa vzťahuje len pri vyskytnutí rovnakého problému ako bol pri predchádzajúcej oprave a pri výmene tých istých náhradných dielov.
 • Záruka sa nevzťahuje na:
  • opätovnú opravu prístroja pri riešení iného problému ako bol fakturovaný
  • opätovnú opravu prístroja pri výmene iných náhradných dielov ako boli fakturované
  • pri opätovnom výskyte rovnakého problému ako bol fakturovaný ale pri výmene iných náhradných dielov ako boli fakturované, bude zákazníkovi fakturovaná len cena náhradných dielov bez ceny za prácu.
 • Doba vybavenia reklamácie závisí od dostupnosti náhradných dielov.

 

IV. Reklamácie prístrojov/materiálu/nástrojov od fy AMANN

Keďže fy AMANN má špecifické požiadavky na všetky reklamácie, je potrebné dodržať nasledovný postup:

 • pri výskyte akéhokoľvek problému s prístrojom/nástrojom/materiálom okamžite kontaktovať p. Lukáša Lubelana (predaj/servis AMANN) na tel. č: 0911/612 474; mail.: lubelan@eudent.sk
 • každú reklamáciu je potrebné zadať do systému fy AMANN do 48 hodín od výskytu problému aby sa podpora fy AMANN mohla pripojiť na zariadenie a skontrolovať správnosť technického postupu
 • pri nahlásení problému s prístrojom/ reklamácie materiálu neskôr ako do 48 hodín od výskytu, fy AMANN reklamácie neuznáva
 • o výsledku reklamačného procesu bude zákazník informovaný p. Lubelanom poprípade reklamačným oddelením

 

V. Oprava prístrojov po záruke

Pri probléme s prístrojom kontaktujte servisného technika, ktorý Vám navrhne riešenie problému (poradí ako problém vyriešiť alebo či je potrebné zaslať prístroj na pobočku spoločnosti na opravu).

Prístroje na opravu je možné zaslať na pobočku spoločnosti buď poštou/kuriérom alebo prostredníctvom obchodného zástupcu poprípade servisného technika.

 • Prístroje zaslané na opravu do servisu musia mať priložený list / Reklamačný list / formulár Objednávka/ s uvedeným podrobným popisom problému (ako sa javí užívateľovi), dátumom zakúpenia a menom a adresou zákazníka.
 • Servisný technik po obhliadke prístroja kontaktuje zákazníka o cene opravy na odsúhlasenie.
 • V prípade, že sa zákazník rozhodne prístroj neopraviť, bude mu účtovaný poplatok za obhliadku a nacenenie opravy vo výške 28,- EUR bez DPH / 33,60 EUR s DPH.
 • Opravený prístroj bude zákazníkovi vrátený buď servisným technikom, obchodným zástupcom alebo poštou/DPD kuriérom.
 • Po oprave sa na prístroj vzťahuje 6-mesačná záručná doba ale len v prípade opätovného výskytu rovnakej vady.
 • Pri oprave prístroja/zariadenia u zákazníka nechá servisný technik na mieste kópiu vypísaného servisného výkazu, s rozpisom vymenených náhradných dielov a uvedenou cenou za prácu, ktorého správnosť potvrdí zákazník svojim podpisom a pečiatkou. Kópia servisného výkazu bude následne priložená aj pri faktúre za vykonanú opravu.
 • Doba opravy závisí od dostupnosti náhradných dielov.

 

 

Dátum: apríl 2017

Vypracovala: M. Grolmusová

Schválil: konateľ spoločnosti