Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Základné údaje o firme

Obchodné meno: EuDent, spol. s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo firmy: Švermova 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Zapísaná: OS Trenčín, oddiel: sro, vložka č. 1436/R

IČO: 30 997 399
DIČ: 2020383398
IČ DPH: SK2020383398

Hlavná prevádzka & sklad:
Priekopská 53A, 036 08 Martin-Priekopa, Slovenská republika
Tel.: +421 / 43 / 428 62 19
e-mail: office@eudent.sk

Vedenie spoločnosti:
Ing. Martin Jaroš, konateľ
jaros.martin@eudent.sk

Ing. Michal Jaroš, konateľ
jaros.michal@eudent.sk

Mgr. Juraj Jaroš
jaros.juraj@eudent.sk

Kontakty na obchodné pobočky a zamestnancov