Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Realizácia ambulancie

Naša firma poskytuje komplexné asistenčné služby spojené so zriaďovaním novej prevádzky, ktoré poskytujeme v rámci dodávky prístrojového vybavenia ambulancie.   

V prvom kroku sa s Vami radi nezáväzne stretneme, aby sme zistili, aké máte požiadavky a aká je Vaša predstava o budúcom pracovisku. Na základe našich skúseností Vám odporučíme osvedčené riešenia a ukážeme existujúce realizácie ambulancií - vydarené hotové projekty sú často najlepšou  inšpiráciou. Okrem toho môžete navštíviť náš showroom v Martine.

Ďalšou súčasťou našej asistencie môže byť vyhotovenie kvalitného 3D plánu ambulancie z pôdorysového technického nákresu budovy alebo fyzického zamerania na mieste. Pri plánovaní zohľadňujeme moderné trendy ergonómie, požiadavky RÚVZ a iných inštitúcií ako aj perspektívny rast a rozširovanie Vašej praxe v budúcnosti. Editovateľný 3D návrh Vám poskytne predstavu o možnostiach a následne po Vašich pripomienkach umožní ich zapracovanie a prispôsobovanie kľúčových prvkov ambulancie:

 • rozdelenia priestorov
 • polohy a orientácie súpravy a iných prístrojov, 
 • rozvrhnutie pracovných sektorov lekára a sestry, 
 • sterilizačného sektoru, akvizície a výstupov snímkovania
 • realizácie informačného pracoviska s počítačom 
 • nábytkových riešení, farebnosti priestorov, súpravy atď.

Po naplánovaní Vám našu časť realizácie projektu naceníme a oboznámime Vás s flexibilnými možnosťami financovania. 

V etape realizácie poskytujeme aj fyzické zameranie prístrojov a supervíziu stavebnej prípravy, vrátane elektrickej inštalácie, komunikačných rozvodov, vzduchových, vodovodných a odpadových trubiek. Supervízia stavebnej prípravy pozostáva zo zamerania a zakreslenia prívodov, konzultácií s dodávateľmi stavebných prác a nábytku a podobne, zahŕňa viaceré návštevy našich skúsených technikov v mieste inštalácie. Okrem inštalácie prístrojov Vám poskytne náš servisný tím v spolupráci s obchodným zástupcom zaškolenie, a odovzdá kompletnú technickú dokumentáciu (návody, certifikáty atď.)  

Samozrejmosťou je promptný a zodpovedný záručný aj pozáručný servis prístrojového vybavenia, ktorý je kľúčovou súčasťou našej firemnej kultúry - pre dosiahnutie a udržanie dlhodobej spokojnosti Vás, našich zákazníkov. 

Ako to vyzerá vo finále ? Veľmi autenticky voči pôvodnému plánovaniu a návrhu. Súčasná technológia 3D vizualizácie, ktorej výhody môžete využiť pri plánovaní poskytuje výborné možnosti náhľadu na 
Vaše budúce pracovisko, na vysoko detailnej úrovni...

Ambulancie na kluc
 • Intego-kreslo
  Intego-kreslo
 • 3D návrh
  3D návrh
 • Hotová ambulancia
  Hotová ambulancia
 • 3D návrh
  3D návrh
 • Hotová ambulancia
  Hotová ambulancia
 • 3D návrh
  3D návrh
 • Hotová ambulancia
  Hotová ambulancia

Ďalšie informácie poskytne Váš obchodný zástupca alebo môžete kontaktovať office@eudent.sk.