Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

aktualizované: 21/ 07/ 23

Realizácia ambulancie

Naša firma poskytuje komplexné asistenčné služby spojené so zriaďovaním novej prevádzky, ktoré poskytujeme v rámci dodávky prístrojového vybavenia ambulancie. 

V prvom kroku sa s Vami nezáväzne stretneme, aby sme zistili, aké máte požiadavky a aká je Vaša predstava o budúcom pracovisku. Na základe našich skúseností Vám odporučíme osvedčené riešenia a ukážeme existujúce realizácie ambulancií - vydarené hotové projekty sú často najlepšou  inšpiráciou. Okrem toho môžete navštíviť náš showroom v Martine.

Následnou súčasťou našej asistencie môže byť vyhotovenie kvalitného 3D plánu ambulancie z pôdorysového technického nákresu budovy alebo fyzického zamerania na mieste. Pri plánovaní zohľadňujeme moderné trendy ergonómie, požiadavky RÚVZ a iných inštitúcií ako aj perspektívny rast a rozširovanie Vašej praxe v budúcnosti. Editovateľný 3D návrh vám poskytne predstavu o vašich možnostiach a po prípadných pripomienkach nám umožní ich zapracovanie do projektu a prispôsobovanie kľúčových prvkov ambulancie:

  • rozdelenie priestorov
  • určenie polohy a orientácie súpravy a iných prístrojov
  • rozvrhnutie pracovných sektorov lekára a sestry
  • určenie sterilizačného sektoru, akvizície a výstupov snímkovania
  • realizáciu informačného pracoviska s vybavením
  • nábytkové riešenie, farebnosť priestorov, súpravy atď.. .

Po naplánovaní vám našu časť realizácie projektu naceníme a oboznámime Vás s flexibilnými možnosťami financovania.

V etape realizácie poskytujeme aj fyzické zameranie prístrojov a supervíziu stavebnej prípravy, vrátane elektrickej inštalácie, komunikačných rozvodov, vzduchových, vodovodných a odpadových trubiek. Supervízia stavebnej prípravy pozostáva zo zamerania a zakreslenia prívodov, konzultácií s dodávateľmi stavebných prác a nábytku a podobne, zahŕňa viaceré návštevy našich skúsených technikov v mieste inštalácie. Okrem inštalácie prístrojov Vám poskytne náš servisný tím v spolupráci s obchodným zástupcom zaškolenie, a odovzdá kompletnú technickú dokumentáciu (návody, certifikáty atď.)  

Samozrejmosťou je promptný a zodpovedný záručný aj pozáručný servis prístrojového vybavenia, ktorý je kľúčovou súčasťou našej firemnej kultúry - pre dosiahnutie a udržanie dlhodobej spokojnosti vás, našich zákazníkov. 

A ako to vyzerá vo finále? Veľmi autenticky voči pôvodnému plánovaniu a návrhu.
Súčasná technológia 3D vizualizácie, ktorej výhody môžete využiť pri plánovaní poskytuje výborné možnosti náhľadu na vaše budúce pracovisko, na vysoko detailnej úrovni .. .

Ambulancie na kľúč

galéria z realizovaných projektov

Ďalšie, podrobnejšie informácie, môžete získať na stránke projektu EuDent Design.

Michal Škumátdizajnér
skumat@eudent.sk,
+421903781993