Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Stomatologický kongres Kaskády 2020

Pozor opäť zmena termínu! 2-dňový stomatologický kongres pre zubných lekárov v obľúbenom hoteli Kaskády. 

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,

bohužiaľ Vám musíme oznámiť, že ani v ďalšom náhradnom termíne vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu Covid-19 nebude možné kongres Kaskády realizovať. Informujeme, že kongres Kaskády 2020 v pôvodnom termíne 28. – 29. 5. 2020 a v náhradnom termíne 27. - 28. 5. 2021 sme opäť nútení presunúť na  nový termín 21. - 22. 10. 2021 (štvrtok-piatok). Účastníkom prihláseným ešte v roku 2020 oznamujeme:

1. Pokiaľ máte rezervované a uhradené aj ubytovanie, to sa Vám automaticky presúva na náhradný termín kongresu. V prípade, že sa nového termínu neplánujete zúčastniť, kontaktujte prosím priamo hotel Kaskády, kde Vám ponúknu možné spôsoby riešenia. rezervacie@hotelkaskady.sk, tel: 045/530 00 26.

2. Pokiaľ máte už uhradený aj účastnícky poplatok, tento ostáva automaticky uhradený pre náhradný termín. V prípade, že sa náhradného termínu neplánujete zúčastniť, kontaktujte prosím hlavného organizátora: p. Ondrej Svoreň 0905 255 743 alebo e-mailom: eudentnitra@gmail.com

Program kongresu sa budeme snažiť zachovať, o prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa zdravia a síl Vám aj Vašim blízkym.

S úctou

Tím Eudent

 

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,

Katedra zubného lekárstva Lekárska fakulta SZU v spolupráci s firmou EuDent si Vás dovoľujú pozvať na odborný stomatologický kongres:

Program 28. 5. 2020 (štvrtok)

8,00 - 9,00

Prezentácia účastníkov 1. deň

9,00 - 10,30

prof. Raimond van Duinen - prednáška 1. časť

10,30 - 11,00

Prestávka

11,00 - 13,00

prof. Raimond van Duinen - prednáška 2. časť

13,00 - 14,00

Obed

14,00 - 15,00

prof. Raimond van Duinen - prednáška 3. časť

15,00 - 15,15

Prestávka

15,15 - 17,30

MUDr. Zbyněk Mach - prednáška

17,30 - 18,00

Diskusia, záver odborného programu

17,00 - 18,00

Voľný program (wellness, fitness, tenis, iné aktivity)

20,00

Spoločenský večer - večera, spoločenský program - hlavným hosťom večera bude hudobná skupina Stay Tuned

Program 29. 5. 2020 (piatok):

8,00 - 9,00

Prezentácia účastníkov 2. deň

9,00 - 10,30

Dr. med. dent. Ivan Katalinič - prednáška 1. časť

10,30 - 11,00

Prestávka

11,00 - 13,00

Dr. med. dent. Ivan Katalinič - prednáška 2. časť

13,00 - 14,00

Obed

14,00 - 15,15

Dr. Rafał Mędzin - prednáška 1. časť

15,15 - 15,30

Obed

15,30 - 17,00

Dr. Rafał Mędzin - prednáška 2. časť

17,00 - 18,00

Diskusia, záver odborného programu

Obsah prednášky prof. Raimond van Duinen

Biomimetická stomatológia

  • Skloionomérne cementy na ceste k biomimetickej stomatológii - pokračovanie príbehu z roku 2016
  • Cementácia protetických náhrad - čo nám ponúka súčasný trh

 Zubný kaz vzniká v dôsledku nerovnováhy re- a demineralizačných procesov vedúcich k strate minerálov ako sú vápnik a fosfor. Amalgám a kompozit nie sú považované za biokompatibilné materiály. V súčasnosti vidíme určitý posun k biomimetickejším materiálom, ktoré nahrádzajú zubné tkanivo vďaka prirodzeným mineralizačným procesom. Biomimetická stomatológia má za cieľ liečiť kariézne lézie doplnením stratených minerálov späť do zuba. Hoci skloionomérne cementy sa dajú využiť na doplnenie požadovaných minerálov, bežne sú však príliš slabé, aby odolali silám pôsobiacim na viacplôškové posteriórne výplne. Avšak s pomocou tuhnutia teplom sa dajú ich vlastnosti vylepšiť, čo umožňuje zhotovenie trvalých rekonštrukcií, ktoré sa svojími vlastnosťami približujú prirodzenému zubu. Počas prednášky budú všetky vlastnosti podrobne vysvetlené s množstvom klinických príkladov a ukážok práce. Taktiež budú predstavené najnovšie produkty ako Equia Forte HT a ďalšie materiály.


Obsah prednášky MUDr. Zbyněk Mach

Estetika môže byť jednoduchšia

Osloboďte sa od zavedených konvencií. Objavte 6 možností pre riešenie všetkých Vašich klinických prípadov. Zhotovenie estetických výplní býva často spojené so zložitým procesom vrstvenia. Po rokoch vývoja založenom na skúsenostiach špičkových odborníkov z odboru estetickej stomatológie teraz prichádza prevrat v záchovnej stomatológii v inovatívnom a odvážnom poňatí konceptu odtieňov. Essentia reprezentuje samotnú podstatu kompozitného vrstvenia. Iba so siedmimi striekačkami máte teraz ideálne estetické riešenie pre všetky Vaše výplne. Nová generácia „flow“ materiálov, pri práci je materiál zatekavý a výsledkom je

hotová výplň.
- prečo a kvôli čomu by mali byť obľúbené flow materiály?
- ich indikačný rozsah
- nová technológia použitia ultrajemných častíc
- vysoké naplnenie a homogénny rozptyl častíc
- G-aenial Injectable - pevnejší ako si dokážete predstaviť
- EverX Flow - vláknami spevnený flow materiál ako ochrana pred fatálnymi fraktúrami zubov

Obsah prednášky Dr. Ivan Katalinič, Chorvátsko

Moderné postupy v endodontickom ošetrení

Diagnostika - intraorálne / OPG / CBCT snímky na praktických príkladoch. Prístupová kavita a preparácia rotačnými alebo reciprokačnými nástrojmi 3D výplach a obturácia koreňových kanálikov (chemický výplach, EndoActivator, fotodynamická a fototermálna terapia pomocou diódového lasera, nosičová technika plnenia teplou gutaperčou)

Reendodontické ošetrenie, postendodntické interné bielenie, vnútrokanálikové liečivá, diódové lasery v endodoncii - čo je nové?, 445 nm - nová vlnová dĺžka, ako zlepšiť každodenné endodontické protokoly.

Obsah prednášky Dr. Rafał Mędzin

Estetika & Adhézia
Miniinvazívne priame a nepriame rekonštrukcie vo frontálnom úseku v rôznych klinických indikáciách

Mali by sme sa obávať miniinvazívnych adhezívnych rekonštrukcií? Dlhodobé klinické skúsenosti so spoľahlivosťou a trvácnosťou
Priame kompozitné alebo nepriame keramické rekonštrukcie - čo by sme mali zvážiť?
Opätovné upevnenie odlomenej časti zuba ako konzervatívny prístup pri zhotovení prirodzených rekonštrukcií - postup krok za krokom
Užitočnosť technických a umeleckých zručností alebo ako naplánovať a zhotoviť kompozitné rekonštrukcie pri komplikovaných prípadoch vo frontálnom úseku
Minimálne invazívne nepriame fazety vo frontálnom úseku, filozofia plánovania, preparácia a adhezívna fixácia
Minimálne invazívne adhezívne rekonštruckie pri ošetrení vážnych erózii
a veľmi opotrebovených zubov. Hybridné rekonštrukcie sendvičovou a trojkrokovou technikou.

Poznámka:

Prednášky zahraničných prednášateľov budú v anglickom jazyku pre účastníkov bude zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny.

Účastnícky poplatok:

250 € / 2 dni   
130 € / 1 deň

Kredity:

Vzdelávacej akcii s kódom 7/2020_SR bolo pridelených 8 kreditov na deň.

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu o účasť na podujatí prosíme zaplatiť príslušný účastnícky poplatok:
Číslo účtu: 2623026935/1100
IBAN: SK8311000000002623026935
Variabilný symbol: Vaše IČO
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Pri platbe za obidva dni (štvrtok a piatok) uveďte špecifický symbol 28292020.
Pri platbe za štvrtok prosím uveďte špecifický symbol 28052020.
Pri platbe za piatok prosím uveďte špecifický symbol 29052020.
Do správy pre prijímateľa prosíme napísať meno lekára.
Nakoľko kapacita prednáškovej sály je obmedzená, v prípade jej naplnenia sa berie do úvahy dátum úhrady účastníckeho poplatku. Úhrada je možná do 26. 5. 2020.

Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Odporúčame si rezervovať ubytovanie v hoteli Kaskády, na ktoré majú účastníci kongresu zľavu 15%. Tel.: 045/530 00 26, E-mail: rezervacie@hotelkaskady.skwww.hotelkaskady.sk
V prípade naplnenia kapacity hotela Kaskády sú Vám k dispozícii ďalšie hotely v okolí:
Hotel Tenis: tel.: 045/ 53 22 372, e-mail: info@hoteltenis.skwww.hoteltenis.sk
Hotel LUX: tel.: 048/ 41 44 141-5, e-mail: lux@hotellux.skwww.hotellux.sk
Hotel Gala: tel.: 048/ 41 88 550-52, e-mail: hotelgala@hotelgala.skwww.hotelgala.sk

Prihlášky a informácie:

Prihlášky s menom lekára a fakturačnou adresou posielajte na e-mailovú adresu

eudentnitra@gmail.com

alebo vyplňte priloženú návratku a pošlite poštou

Infolinka:
tel.: 037 / 741 78 32 - Eudent Nitra; 0905 255 743 - Mgr. Ondrej Svoreň