Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Novinky od 3M v predaji – univerzálne adhezívum, univerzálny fixačný cement a univerzálny kompozit

Novinky od 3M v predaji – univerzálne adhezívum, univerzálny fixačný cement a univerzálny kompozit
Trojica univerzálnych produktov:

Scotchbond Universal Plus

 • inovovaný bond s optimalizovaným účinkom na problematické substráty (aj sklokeramika)
 • účinne bonduje a zceľuje aj kariézny dentín
 • RTG opacita ako dentín - bezpečná diagnostika
 • univerzálny v indikáciach aj technikách leptania: self etch / total etch / selective etch
 • kompatibilný s duálne tuhnúcimi materiálmi aj bez aktivátora duálneho tuhnutia
 • neobsahuje BPA ani jeho deriváty (BisGMA)
 • osvedčené dávkovanie - 1-ručná fľaštička s výklopným vrchnákom alebo „lízatká“

Nové univerzálne adhezívum 8. generácie od 3M, ktoré nadväzuje na úspešný bond Single Bond Universal - teraz ponúka vylepšené adhézne vlastnosti na problematické substráty a optimalizovanú RTG opacitu - pre redukciu rizika nesprávnej RTG diagnostiky a následných zbytočných invazívnych zákrokov pri výplniach. Jeho chemické zloženie neobsahuje bisfenol-A (BPA), ani jeho derivatívy, ako BisGMA.

Ponúka univerzalitu pre všetky priame aj nepriame indikácie a je spôsobilé pre všetky techniky leptania: môže sa použiť samoleptanie, úplné leptanie kavity alebo selektívne leptanie sklovinového okraja. Pri dôkladnom klinickom testovaní nebola preukázaná takmer žiadna post-operatívna citlivosť. V segmente univerzálnych adhezív vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vykazuje vlastnosti, ktoré z neho robia zlatý štandard adhézie na všetky substráty: účinne bonduje dentálne tkanivá aj náhradné protetické materiály bez separátneho primeru, silánu alebo aktivátora.

Indikáciami pre použitie sú bonding kompozitných výplní, bonding dostavby pahýľov, hmôt na pečatenie fisúr, adhezívna príprava fixačných kompozitných cementov a všetkých druhov opráv priamych a nepriamych dentálnych rekonštrukcií. V tejto úlohe plní aj funkciu multi-funkčného primeru (na keramiku, kov aj zirkón) . Dôležitou sprievodnou funkciou je znecitlivujúci účinok a zapečatenie dentínu.

 

 
 
 

Rely-X Universal

 • univerzálny cement: samoleptací/samoadhezívny alebo adhezívny (s novým bondom Scotchbond Uni Plus)
 • spoľahlivá a dlhodobá fixácia všetkých substrátov, vrátane sklokeramiky či zirkónu
 • praktická a ekonomická miešacia koncovka Micro Mixing Tip - až o 80% menej odpadu
 • jednoduché odstránenie prebytkov: možnosť prisvietiť a odlúpnuť - tzv.Tack Cure
 • optimálny účinok v kombinácii s bondom Scotchbond Universal Plus: pri použití s ním tuhne duálne aj bez svetla

Nový univerzálny estetický kompozitný cement firmy 3M, na všetky fixačné indikácie - bez obmedzení či výnimiek, a v univerzálnej funkcii nahrádzajúcej viaceré doterajšie typy špecializovaných cementov. 2-zložkový princíp pre duálne tuhnutie, s novým unikátnym a šetrným samo-zmiešavacím princípom (nová kanyla Micro Mixing Tip).

Univerzalita cementu vyplýva z možnosti jeho použitia v úlohe:
- samoleptacieho-samoadhezívneho cementu, v rýchlom a zjednodušenom protokole (self-etch): fixácia kovo-keramických alebo zirkónových koruniek/mostíkov alebo koreňových čapov
- adhezívneho cementu v kombinácii s novým bondom Scotchbond Universal Plus Adhesive, pre náročnejší cementačný protokol (bond+cement): napr. pre fixáciu sklokeramiky s predleptaním kyselinou fluorovodíkovou.

Nový bond Scotchbond Universal Plus je možné používať pre cement ako jeden univerzálny primer (a bond) pre fixáciu všetkých materiálov - vrátane náročnej sklokeramiky, alebo preparácie s absenciou mikro-mechanickej retencie - s cieľom ešte zlepšiť jeho už beztak výborné samoadhezívne vlastnosti (ktoré plne postačujú napr. pre fixáciu zirkónu) . Univerzálny bond a univerzálny cement sú tak vzájomne zosúladené ako jeden, 2-komponentný cementačný systém: adhezívum je napríklad duálne vytvrdzované zložkou aktivátora duálneho tuhnutia obsiahnutou v cemente (pri ich kombinácii teda netreba svetelnú polymerizáciu). Z praktického hľadiska v prevádzke ambulancie odpadá nutnosť dostupnosti viacerých typov cementov, špeciálnych silánov, primerov, kondicionérov či adhezív - a to pre priame aj nepriame indikácie. Nový univerzálny systém 3M Vám tak umožní ušetriť čas, financie a v neposlednej rade - aj miesto v polici.

 
 
 

Filtek Universal

Filtek Universal prináša inovatívnu materiálovú technológiu NaturalMatch: synergiu nanoplniva, inovatívnych monomérov znižujúcich polymerizačné napätie a kontrakciu, ako aj pigmentov, ktoré umožňujú prirodzené splynutie jedného odtieňa s okolím zuba.

Ďalšie skvelé výhody nového Filteku Universal:

 • univerzálna opacita umožňuje skvelé splynutie s okolitým tkanivom, redukovaný výber odtieňov - 8 VITA odtieňov + 2 špeciálne odtiene (PO, XW)
 • vynikajúca manipulácia a modelácia výplní
 • nízke polymerizačné napätie a zmrštenie vďaka monomérom AUDMA / AFM
 • patentovaná nanotechnológia 3M pre odolnosť voči abrázii, skvelú leštitelnosť a dlhodobú stálosť lesku
 • fluorescentné pigmenty pre prirodzený vzhľad, vysoká finálna radiopacita
 • v striekačkách alebo kompuliach - tie je možné bezpečne ohrievať
 • odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, PO, XW.