Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Bioaktívne materiály

Bioaktívne materiály

Už dlhšiu dobu je v modernej stomatológii významnou účinnou látkou MTA (alebo jedna z jeho zložiek – kalciumsilikát). Okrem tradičného využitia v endodontických indikáciách sa tieto účinné látky uplatňujú v prípravkoch na podkladanie výplní či fixačných protetických cementoch. Bioaktívny materiál pozostáva z oxidu a kremičitanu vápenatého, na chemickej báze MTA. Kvôli vodnatej zložke obsiahnutej v dentínovej tekutine sú po aplikácii vysoko hydratované MTA-plnivom. Dochádza k výmene iónov, pretože bioaktívny materiál účinne uvoľňuje ióny Ca2+ a OH-. Hodnota pH je lokálne zvýšená na úroveň okolo pH 12. Vďaka tejto vysokej alkalickej hodnote a navyše prirodzenému gradientu medzi vnútornou a vonkajšou bunkovou membránou bude dochádzať k narušovaniu membránového potenciálu buniek. Bunkový metabolizmus, rast buniek a delenie buniek je inhibované a tým je indukovaná bunková „smrť“ – apoptóza. Bioaktívne materiály tak pôsobia vo vysokej miere baktericídne.


Výber z ponuky bioaktívnych materiálov v e-shope EuDent:

Bioroot RCS

Bioaktívny mineralizačný koreňový sealer na báze kalcium-silikátu.

 

Biodentine XP

Bioaktívny materiál na priame a nepriame prekrytie drene, pulpotómiu, hlboké kavity a ako dočasná náhrada skloviny.

 
 
 

ReViCal / ReViCal Liner

Bioaktívny, svetlom tuhnúci materiál s plnivom MTA na uzatváranie pulpy alebo podvýplňový materiál na podložkovanie.

 
 
 

Ceramir Crown&Bridge / Ceramir Implant Cement

Bioaktívny biokeramický fixačný cement na korunky, mostíky alebo implantáty.