Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Protetika & Implantológia

Pozor, podujatie už bolo realizované.

Protetika & Implantológia - 26.05.2023

Hotel Kaskády - Sliač - Sielnica

Kapacita kongresu je naplnená a ďalšie prihlasovanie už nie je možné. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie na Kaskádach.

Prednášatelia: Marcin Krupinski, DDS
                          doc. MUDr. Martin Starosta, PhD.

Kredity:
Vzdelávacej akcii s číslom SKZL 9/2023_SR bolo pridelených 8 kreditov.

Program:

  • 8:00 - 8:30 - Prezentácia účastníkov
  • 8:30 - 10:30 - Marcin Krupinski, DDS - prednáška 1. časť
  • 10:30 - 11:00 - Prestávka
  • 11:00 - 13:00 - Marcin Krupinski, DDS - prednáška 2. časť
  • 13:00 - 14:00 - Obed
  • 14:00 - 16:00 - doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. - prednáška 1. časť
  • 16:00 - 16:30 - Prestávka
  • 16:30 - 18:30 - doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. - prednáška 2. časť
  • 18:30 - Záver odborného programu

Témy prednášok:

Marcin Krupinski DDS, Krakov, Poľsko

Prednáška*: Ako cementovať rôzne typy náhrad?
Prednáška predstavuje materiály a techniku cementovania rôznych protetických prác. Ako dosiahnuť správnu retrakciu, aby ste získali dokonalý sken alebo odtlačok. Dozviete sa o digitálnych technikách a postupoch. Krok za krokom bude popísaný postup cementácie kompozitnej onleje, keramickej fazety a korunky, náhrady na báze kovu či zirkónu. Dozviete sa zásady izolácie oblasti preparácie zuba a náhrady a tiež existujúce univerzálne protokoly použitelné v ordinácii. Povieme si, ako vybrať správny cement v závislosti na klinickej situácii. 

V závere si naživo ukážeme postupy cementácie vybraných náhrad, o ktorých sa dozviete v prezentácii.

*) Prednáška Dr. Krupinskeho je sponzorovaná firmou 3M.

doc. MUDr. Martin Starosta, Olomouc, Česká republika

Autotransplantácia zuba v ordinácii praktického zubného lekára
Definícia, história, súčasnosť, hlavné indikácie, realizácia, úspešnosť, autotransplantát versus dentálny implantát

Poznámka:

Prednáška poľského prednášateľa bude prebiehať v anglickom jazyku, pre účastníkov je zabezpečený preklad.

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu o účasť na podujatí prosíme zaplatiť príslušný účastnícky 
poplatok na číslo RKZL Banská Bystrica:
Číslo účtu: 2669280453/0200 
IBAN: SK23 0200 0000 0026 6928 0453 
Variabilný symbol: registračné číslo v SKZL
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 9

Do správy pre prijímateľa prosíme napísať meno lekára.
Nakoľko kapacita prednáškovej sály je obmedzená na 170 osôb, v prípade jej naplnenia sa berie do úvahy dátum úhrady účastníckeho poplatku. Úhrada je možná do 22. 5. 2023.

Sprievodný program:

Počas podujatia budete môcť navštíviť výstavky najnovších stomatologických materiálov od firiem GC, Dentsply Sirona, 3M, Kulzer, VOCO, Kerr.  V marci sa uskutoční veľtrh IDS 2023, môžete sa preto tešiť na viacero noviniek od výrobcov dentálnych materiálov a prístrojov.

 

Cena: 140 € pre členov SKZL, 190 € pre nečlenov SKZL

Vyberte si termín podujatia:

  • 8,30 - 18,30 Voľných miest: 0

<< Späť