Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Dentálne dni Permon

Pozor, podujatie už bolo realizované.

Dentálne dni Permon - 20.04.2023 - 21.04.2023

Hotel Permon - Podbanské, Vysoké Tatry

Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,
SKZL Regionálna komora Prešov v spolupráci s firmami EuDent a GC si Vás dovoľujú pozvať na odborný stomatologický kongres

Dentálne dni Permon 2023

Vysoké Tatry, Podbanské, hotel Permon**** 20. 4. - 21. 4. 2023

Program 20. 4. 2023 (štvrtok):

 • 08:00 – 08:50 Prezentácia
 • 08:50 – 09:00 Otvorenie podujatia MUDr. Jánošík Miroslav, MPH - prezident RKZL Prešov
 • 09:00 – 10:30 Dr. David Geštakovski, Chorvátsko, Téma: Injection Moulding Technique - rekonštrukcie zubov pomocou injektážnej (vstrekovacej) techniky - 1.časť. 90 min.
 • 10:30 – 11:00 prestávka – coffee break
 • 11:00 – 12:30 Dr. David Geštakovski, Chorvátsko, Téma: Injection Moulding Technique - rekonštrukcie zubov pomocou injektážnej (vstrekovacej) techniky - 2.časť. 90 min
 • 12:30 – 13:30 Obed
 • 13:30 – 16:00 Dr. David Geštakovski, Chorvátsko, Téma: Injection Moulding Technique - rekonštrukcie zubov pomocou injektážnej (vstrekovacej) techniky & praktická ukážka pod kamerou - 3.časť. 150 min
 • 16:30 Záver odborného programu a diskusia k prednášaným témam. 30 min. 20:00 Spoločenský večer, raut

Program 21. 4. 2023 (piatok):

 • 08:00 – 08:50 Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 Dr. Tekla Sáry, Maďarsko, Téma: Estetická stomatológia – tipy a triky - 1.časť. 90 min.
 • 10:30 – 11:00 prestávka – coffee break 11:00 – 12:30 Dr. Tekla Sáry, Maďarsko, Téma: Estetická stomatológia – tipy a triky - 2.časť. 90 min.
 • 12:30 – 13:30 Obed
 • 13:30 – 15:30 Dr. Rudolf Novotný, Slovensko, Téma: Digitálna stomatológia, 120 min
 • 16:30 Záver dňa a diskusia k prednášaným témam. 60 min.

Dr. David Geštakovski, Chorvátsko

Prednáška: Injection Moulding Technique - rekonštrukcie zubovpomocou injektážnej (vstrekovacej) techniky

S touto jedinečnou technikou založenou na viac ako 5-ročných skúsenostiach Dr. Geštakovského sa dozviete všetko o novom, minimálne invazívnom, jednoduchom a predvídateľnom postupe a zistíte, ako skopírovať svoj plán v 3D z wax-upu až po konečnú kompozitnú náhradu s transparentným silikónovým indexom a flow kompozitom. Okrem toho sa dozviete o inovatívnom nepriamom / priamom koncepte ošetrovania abradovaných zubov a zvyšovania zhryzov konzervatívnejším a dostupnejším spôsobom pomocou injektážnej techniky. Budú sa diskutovať rôzne aspekty od vedeckého pozadia, výberu materiálu a prípadu, analógového a digitálneho plánovania, funkčnej analýzy, okluzálnych konceptov, klinického protokolu, konečnej úpravy a leštenia. Ukážu sa multidisciplinárne prípady. Všetky témy budú pre lepšie pochopenie pokryté klinickými fotografiami a videami.


Dr. Tekla Sáry, Maďarsko

Prednáška: Estetická stomatológia - tipy a triky

 1. Predné zuby - anatómia, biomechanika, morfológia
 2. Odtiene v stomatológii - prírodné zuby a kompozity
 3. Anatomická stratifikácia - krok za krokom
 4. Dokončenie a leštenie - kľúč k úspechu
 5. Individualizácia výplní - tipy a triky

MUDr. Rudolf Novotný, Košice

Prednáška: Digitálna stomatológia

Moderná stomatológia má k dispozícii stále väčšie portfólio keramických materiálov pre protetické využitie. Niektoré vynikajú pevnosťou, ďalšie skvelou opracovateľnosťou, iné prirodzenými optickými vlastnosťami. Prednáška by mala napomôcť v tom, ako sa zorientovať v ich výbere, ako využiť jednotlivé materiálové špecifiká a ozrejmiť ich adhezívne protokoly.

Poznámka: Prednášky zahraničných prednášateľov budú v angličtine, pre účastníkov je zabezpečený preklad do slovenčiny.

Organizačné pokyny:

I. REGISTRÁCIA:

Registrácia na kongres prebieha online na: www.rkzlpo.sk (vzdelávacie akcie)

II. ÚČASTNÍCKE POPLATKY

Účastnícke poplatky za kongres:

a) registrovaní zubní lekári (členovia SKZL) 280 €
b) registrovaní zubní lekári (nečlenovia SKZL) 340 €
c) neregistrovaní účastníci (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK) 408 € (340 € + 68 € DPH 20%).
d) študenti ZL 72 € (60 € + 12 € DPH 20%) (+ vstup na raut 35 €)

Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok bankovým prevodom najneskôr do 17. 4. 2023
na č. ú. SKZL vo VÚB banke SK35 0200 0000 0036 8543 2255
variabilný symbol je Vaše registračné číslo v SKZL,
špecifický symbol je 192023,

pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK je variabilný symbol č. VA (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).
Ak prihlásený účastník neuhradí účastnícky poplatok do 17. 4. 2023, bude jeho registrácia na kongres automaticky zrušená. Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 17. 4. 2023 (vrátane), účastnícky poplatok je nevratný.

III. POTVRDENIE O ÚČASTI

Potvrdenie o účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezentácii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o sústavnom vzdelávaní Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii č. 19/2023 12 kreditov.

IV. UBYTOVANIE

Ubytovanie si môže účastník rezervovať v Grand hoteli Permon najneskôr do 17. 4. 2023. Odporúčame spraviť rezerváciu ubytovania čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v rámci kongresu zľavu. 2-posteľová izba stojí 140 € / noc vrátane raňajok. V prípade 1-posteľovej izby je cena 110 € / noc. Každý ubytovaný účastník kongresu má počas pobytu 1x 3-hodinový vstup do wellness gratis. Účastníci ubytovaní v hoteli neplatia parkovné. Cena ubytovania nezahŕňa daň z ubytovania 0,40 €/osoba/deň. Ubytovanie si účastník školenia zabezpečuje a uhrádza individuálne. Rezerváciu ubytovania v hoteli Permon môžete realizovať cez nasledujúci formulár https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt/

alebo e-mailom:

kongres@hotelpermon.sk. V prihláške na ubytovanie je potrebné uviesť názov konferencie „DD Permon“, termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje.

GRAND HOTEL PERMON****
je jeden z najväčších a najexkluzívnejších hotelov na Slovensku. Nachádza sa v malebnej tatranskej osade Podbanské - Vysoké Tatry, nad ktorou dominuje majestátny tatranský štít Kriváň. Wellness & family hotel ponúka návrat k prírode a zároveň luxusné pohodlie 21. storočia s najväčším wellness centrom na Slovensku. Viac informácii nájdete na www.podbanskeresort.sk

Prihlášky a informácie:

On-line: Vyplňte on-line prihlášku na stránke www.rkzlpo.sk

Kontaktná osoba: Ing. Slávka Kováčová, tajomníčka sekretariátu RKZL Prešov
tel.: 051/771 44 97, 0905 355 237, sekretariat@rkzlpo.sk

Cena: 280 € pre členov SKZL, 340 pre nečlenov SKZL
V účastníckom poplatku je zahrnuté: občerstvenie počas odborného programu (coffee-breaky), 2x obed a vstup na spoločenský večer vrátane rautu. Pre rodinných príslušníkov je spoločenský večer s rautom spoplatnený sumou 35 € a objednáva sa spolu s ubytovaním v hoteli.
Pozvánka na stiahnutie

<< Späť