Nástroje Protaper: Originál vs. falzifikát

Na trhu sa v poslednom čase objavili endodontické rotačné nástroje, ktoré kopírujú originálne nástroje PROTAPER UNIVERSAL od firmy Dentsply Maillefer. Chceme touto cestou upozorniť na určité riziká spojené s nákupom týchto falzifikátov.

Na európskom trhu sa v čoraz väčšej miere objavujú falzifikáty nástrojov PROTAPER UNIVERSAL, ponúkané za výrazne nižšie ceny ako originálny produkt. Takéto nástroje sú vyrobené z menej kvalitnej Ni-Ti zliatiny, preto sú menej flexibilné a majú kratšiu životnosť. V dôsledku tejto skutočnosti predstavujú tieto falzifikáty zvýšené riziko zalomenia nástroja v kanáliku a tým aj problémy pre ošetrujúceho lekára ako aj pacienta. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť touto cestou, aby ste venovali zvýšenú pozornosť pri nákupe podozrivo lacných nástrojov PROTAPER UNIVERSAL najmä  od neautorizovaných distribútorov výrobkov firmy Dentsply Mailefer.
 
Aj keď sú tieto spomínané falzifikáty veľmi podobné originálu, na základe určitých znakov sa dajú jednoducho identifikovať. Rozlišovacie znaky nájdete v priloženom PDF dokumente.
 
V prípade, že pri nástrojoch PROTAPER UNIVERSAL zistíte takéto podozrivé nezrovnalosti doporučujeme ukončiť nákup takýchto nástrojov u neatorizovaného distribútora a kontaktovať nášho obchodného zástupcu alebo ktorúkoľvek pobočku EuDent. 

Súborové prílohy

Zdroje

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2019 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.