Dekontaminácia respirátorov v termodezinfektore Memmert - video

Video s postupom ako dekontaminovať respirátory v termodezinfektore Memmert.

Zdroje

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.